Ga terug

De Landgenoten wint ‘Bodemschep’

Nieuwsbericht · Dec 14, 2021 5:21:00 PM
Schep in bodem

Zes keer per jaar reikt het programma Grond+Zaken de ‘Bodemschep’ uit aan een (groep) bodemzorger(s) die goede bodembeheerpraktijken toepassen of over dit thema sensibiliseren. De Landgenoten ontving deze prijs in oktober, omdat zij uitblinken in de goede zorg voor de bodem. Als erkenning ontvingen zij een eigen bodemschep.

De Landgenoten is erg blij met de bodemschep. De bodem vervult een onschatbare rol in de voedselproductie, de waterhuishouding, het winnen van grondstoffen en de biodiversiteit. Duurzaam bodembeheer is een van de pijlers van deze organisatie. Door gronden in gemeenschappelijk eigendom te beheren als gemeen goed kunnen ze de opgebouwde bodemvruchtbaarheid beschermen. Bioboeren vinden bij de Landgenoten een uitweg voor prijzige grondaankopen. Ze ontsnappen daarbij ook aan kortlopende contracten die hen weinig zekerheid over het grondgebruik geven. Door gronden op langere termijn ter beschikking te stellen, kunnen boeren zelf de voordelen plukken van inzetten op een gezondere bodem en hebben ze er geen baat bij de grond uit te putten door er zoveel mogelijk te proberen uithalen op korte termijn.  

Geïntegreerde samenwering om kwaliteit van bodem te verbeteren

Het programma Grond+Zaken is een samenwerking tussen de OVAM, Departement Omgeving, VLM, ILVO, INBO, Natuur en Bos, Departement Landbouw en Visserij, VMM, Agentschap Onroerend Erfgoed, Regionale Landschappen en VITO. Het is deel van de werking van het Open Ruimte Platform. In het Open Ruimte Platform werken verschillende actoren samen om de vele open ruimte uitdagingen het hoofd te proberen bieden, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, bodemkwaliteit, waterkwaliteit of voedselproductie. Ze ontwikkelden verschillende programma’s waaronder het programma Grond+Zaken.

Grond+Zaken gaat samen met lokale actoren op zoek naar concrete projecten die de kwaliteit van de bodem kunnen verbeteren. Ter ondersteuning zal het programma ook bodemkennis op maat van bodemzorgers aanbieden en opportuniteiten detecteren om een goede bodemzorg meer in te bouwen in beleid. Zo willen ze een sterk versnipperde aanpak omzetten naar een geïntegreerde samenwerking.  

Meer informatie

Over het belang van een gezonde bodem.

Over de bodemschep.

Team pers & communicatie

Woordvoerder