Ga terug

De nieuwe hemelwaterverordening 2023

Nieuwsbericht · Nov 28, 2023 10:31:00 AM
regenpijp

De nieuwe hemelwaterverordening komt 10 jaar na de tweede verordening van 2013. Het principe van de verordening van 2013 blijft hetzelfde, alleen zijn het toepassingsgebied en de voorwaarden sterk uitgebreid.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Er wordt afgestapt van een minimale oppervlakte eenheid van 40 m² vanaf wanneer de verordening van toepassing is. De huidige invulling is als volgt: de nieuwe verordening geldt wanneer de oppervlakte van de onverharde zone meer is dan een vierde van de afwaterende oppervlakte. De redenering is dat ‘natuurlijke’ infiltratie op het eigen terrein onvoldoende is als er onvoldoende onverharde zones aanwezig zijn.
  • De minimale grootte van percelen vanaf wanneer infiltratievoorzieningen moeten aangelegd worden, wordt gevoelig verkleind van 250 m² naar 120 m². De infiltratievoorzieningen worden bovengronds aangelegd en moeten een groter volume hebben. Dit geldt ook voor hemelwaterputten en het buffervolume.
  • Vanaf 7 januari 2025 geldt de verordening ook op het openbaar domein tenzij de handeling volledig van vergunning is vrijgesteld. Voor verkavelingen geldt de verordening vanaf 2 oktober 2023.

Er is geen wijziging over de uitzondering die kan gemaakt worden. Als u een afwijking vraagt in het bodemsaneringsproject, neemt u in het rapport een verantwoording of motivering op voor de gevraagde afwijking op de hemelwaterverordening van 2023. Verwijs hierbij naar artikel 12 (in plaats van het vroegere artikel 13) van de hemelwaterverordening van 2023.

De leidraad meldings- en vergunningsplichtige inrichtingen en activiteiten in het (beperkt) bodesmaneringsproject is hieraan aangepast. De nieuwe versie kunt u op de OVAM-website raadplegen via ovam.vlaanderen.be/leidraden

Bodembeheer