Ga terug

De OVAM draagt bij aan wereldwijde studie marien zwerfvuil

Nieuwsbericht · Feb 16, 2022 3:36:00 PM
zwerfvuil in zee

Het grootste deel van het mariene zwerfvuil is afkomstig van activiteiten op het land. Maar ook activiteiten op zee hebben daarin een significant aandeel. Dat blijkt uit het rapport dat een GESAMP-werkgroep eind 2021 publiceerde. Die werkgroep telde 12 experten uit Australië, België, China, Frankrijk, India, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden. Onder hen OVAM-expert Peter Van den Dries, vanwege zijn grondige kennis van scheepsafval.

Naar minder marien zwerfvuil op zee

De Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP) adviseert de Verenigde Naties en haar agentschappen over de wetenschappelijke aspecten inzake de bescherming van het mariene milieu. Daarvoor organiseert de GESAMP werkgroepen met experten van over de hele wereld, waarin ze specifieke wetenschappelijke en beleidsvragen behandelen.

Op vraag van de International Maritime Organization (IMO) en de Food and Agriculture Organization (FAO) onderzocht de werkgroep vanaf 2019 de impact op marien zwerfvuil van activiteiten op zee, zoals scheepvaart, visserij of aquacultuur. Het rapport bevestigt die impact, maar het precieze aandeel is moeilijk te becijferen. Het geeft ook een overzicht van de bronnen op zee van marien zwerfvuil en de verschillende soorten afvalstromen en emissies die een impact hebben op het mariene zwerfvuil. Daarnaast brengen de experten significante hiaten in kaart en formuleren ze voorstellen om de productie van marien zwerfvuil op zee te verminderen.

Meer info

Consulteer het volledige rapport Sea-based sources of marine litter.

Team pers & communicatie

Woordvoerder