Ga terug

Duurzame producten worden de norm

Nieuwsbericht · Apr 20, 2022 12:00:00 PM
Illustratie circulaire economie

De Europese Commissie presenteerde een voorstel voor een nieuwe Verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten. Het bevat nieuwe productvereisten om op korte of middellange termijn zo goed als alle consumptieproducten duurzamer, betrouwbaarder, herbruikbaar, herstelbaar, gemakkelijker te onderhouden, op te knappen, te recycleren en energie- en hulpbronnenefficiënter te maken. Ecodesign is een belangrijke hefboom voor verduurzaming en circulariteit, omdat het ontwerp tot 80 % van het milieueffect van een product tijdens zijn levenscyclus bepaalt. 

Alle gereglementeerde producten krijgen bovendien een digitaal productpaspoort met productspecifieke informatie. Dat zorgt ervoor dat consumenten de milieueffecten van hun aankopen beter kennen. Verder wordt het herstel, recyclage of opsporen van zorgwekkende stoffen in de toeleveringsketen gemakkelijker. Het voorstel bevat ook maatregelen om een einde te maken aan de vernietiging van onverkochte consumptiegoederen, net als een voorstel tot bindende criteria voor groene overheidsopdrachten als stimulans voor duurzame producten.

De onderhandelingen met de Raad en het Parlement over dit regelgevende initiatief zullen weldra van start gaan. U leest hier meer over het globale pakket maatregelen evenals de tekst van de nieuwe Ecodesign Verordening


Europese textielstrategie 

De Europese Commissie lanceerde ook twee sectorale initiatieven. In haar EU strategie voor duurzaam en circulair textiel stelt de Commissie dat tegen 2030 alle textielproducten die op de EU-markt worden gebracht: 

  • duurzaam, herstelbaar en recycleerbaar zijn;
  • voor een groot deel gemaakt zijn van gerecycleerde vezels;
  • vrij zijn van gevaarlijke stoffen;
  • geproduceerd zijn met het naleven van sociale rechten.

Verder wil de Commissie dat tegen 2030:

  • fast fashion ‘uit de mode is’ omdat consumenten langer kunnen profiteren van textiel van hoge kwaliteit;
  • winstgevende diensten voor hergebruik en reparatie op grote schaal beschikbaar zijn;
  • producenten in een concurrerende, veerkrachtige en innovatieve textielsector in de hele waardeketen verantwoordelijkheid voor hun producten nemen;
  • circulaire in plaats van weggooikleding de norm is geworden, met voldoende capaciteit voor recycling en minimale verbranding en storten. 

Alle relevante info over de EU strategie voor duurzaam en circulair textiel is hier te vinden.

U leest ook meer over de visie van de OVAM op de Europese textielstrategie in ons magazine OVAM.link

Duurzame bouwproducten

Een tweede sectoraal initiatief is de herziening van de Verordening bouwproducten waarbij de Commissie een geharmoniseerd kader wil creëren om de milieu- en klimaatprestaties van bouwproducten te beoordelen en te communiceren. Nieuwe productvereisten zullen ervoor zorgen dat het ontwerp en de fabricage van bouwproducten gebaseerd zijn op de nieuwste technieken zodat ze duurzamer, makkelijker te herstellen, recycleren en te herfabriceren zijn.

Meer informatie vindt u hier

Consumentenrechten 

Het nieuwe pakket bevat tenslotte ook maatregelen omtrent consumentenrechten. Het gaat om  een verplichting om vóór de aankoop informatie te verstrekken over de herstelbaarheid en bescherming tegen oneerlijke praktijken in verband met vroegtijdige veroudering en ‘green washing’.

Meer informatie vindt u hier.

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140