Ga terug

Een kwaliteitsvolle samenwerking gewenst in 2024

Nieuwsbericht · Jan 17, 2024 8:00:00 AM
kwaliteitsbeheer

Het thema ‘kwaliteitsopvolging’ stond vorig jaar volop in de kijker. Deze ambitie zetten we voort, waarbij we nóg meer inzetten op de verbetering van de kwaliteit én een versterking van onze samenwerking. 

Het team Informatie- en kwaliteitsbeheer heeft door controles en audits een beeld van uw werking. Dat inzicht delen we met u via periodieke rapportages en gedetailleerde auditverslagen. In 2024 zullen we de resultaten van onze werfcontroles ook opnemen in de periodieke rapportage.

De kwaliteitsverantwoordelijke krijgt een centrale rol in de kwaliteitsopvolging en -verbetering. We deden daarom een oproep om brieven, mails en telefoons van de OVAM in het kader van de dossierbeoordeling ook altijd aan uw kwaliteitsverantwoordelijke te bezorgen. Denkt u er aan om de contactgegevens van de kwaliteitsverantwoordelijk in de tabel met de administratieve gegevens van het rapport te vermelden? 

Bij kritieke of herhaalde fouten nemen we passende maatregelen. In 2023 kregen sommige bodemsaneringsdeskundigen een bestuurlijke geldboete. We hebben ook de erkenning van enkele bodemsaneringsdeskundigen tijdelijk geschorst. 

In de toekomst zal u zelf de procesaudit moeten laten uitvoeren. We hebben daarvoor het initiatief genomen om het Bodemdecreet te laten aanpassen. De Vlaamse Regering buigt zich momenteel over het ontwerp van decreet. In 2024 voeren we de procesaudit nog uit volgens de vertrouwde procedure.

We werken voortdurend aan onze richtlijnen en procedures:

  • Sinds 1 augustus 2023 is de aangepaste standaardprocedure voor het oriënterend bodemonderzoek van kracht. De aanpassingen gebeurden samen met VEB en VOBAS. De verbeterpunten voor een volgende versie liggen al op tafel.
  • Samen met VEB en VOBAS zijn we begonnen aan een vernieuwing van de standaardprocedure voor het technisch verslag. Het resultaat hiervan zult u in de loop van 2024 kunnen ontdekken.
  • In 2023 startten we met een aanpassing van de CMA-procedures. Daar werken we in 2024 aan verder.
  • We hebben een aanpassing van de standaardprocedure voor het beschrijvend bodemonderzoek voorbereid. We bespreken ons voorstel eerst nog met VEB en VOBAS. In de loop van 2024 krijgt u het resultaat te zien.

Onze veldwerkcontroles bevestigden opnieuw dat blijvende aandacht voor een kwaliteitsvolle staalname belangrijk is. Daarom investeren we ook dit jaar in praktische opleidingen.

De studiedag voor bodemsaneringsdeskundigen (5 oktober 2023 in Gent) werd door iedereen gesmaakt. We maken al plannen voor een nieuwe editie in 2024.

We overleggen regelmatig met VEB en VOBAS over kwaliteitsthema’s in de brede betekenis van het woord. Zelf een opmerking of bedenking? Blijf niet aan de zijlijn staan en bezorg het aan uw sectorvereniging.

We willen de kwaliteitsvolle samenwerking graag nog verder uitbouwen. Heeft u nog ideeën? Laat die dan zeker weten via kwaliteitsbeheerbib@ovam.be.

We wensen u een BIJZONDER KWALITEITSVOL 2024 toe!
 

Bodembeheer