Ga terug

Eerste bodemsanering bij garagist door Tersana

Nieuwsbericht · Dec 10, 2021 4:51:00 PM
Werkplaats carrosserie

Bedrijven in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector zijn verplicht om minstens om de twintig jaar een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Zo’n onderzoek moet ook gebeuren bij sluiting en overdracht. Ook eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit werd uitgevoerd, moeten een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.

Subsidies en ontzorgen

Een oriënterend bodemonderzoek gebeurt door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Bedrijven in de sector kunnen die zoeken op de website van de OVAM of zij kunnen zich laten helpen door Tersana, het fonds voor bodemsaneringen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Zo hebben zij de garantie dat de bodemsaneringsdeskundige werkt volgens de standaardofferte en een duidelijk kwaliteitskader. Daarnaast schiet Tersana onder bepaalde voorwaarden 1400 euro voor als er verontreiniging ten gevolge van de activiteit wordt aangetroffen.

Wordt er tijdens het onderzoek bodemverontreiniging vastgesteld? Tersana neemt, in overleg met de eigenaar de zorg rond de bodemsanering over. Tersana zal met kennis van zaken onderhandelen met aannemers en saneringsdeskundigen en het dossier compleet opvolgen. De Vlaamse overheid betaalt maar liefst 40 % van de totale saneringskost en diensten van Tersana.

Wie een beroep wil doen op het fonds heeft nog tijd tot 31 maart 2022. Dat is niet veraf meer. Daarom is het belangrijk om snel over te gaan tot een oriënterend bodemonderzoek.

Eerste bodemsanering

Tersana voert momenteel haar eerste bodemsanering uit: bij een garage met carrosserie in Ranst. Door een probleem met een bovengrondse stookolietank is de grond en het grondwater plaatselijk verontreinigd met minerale olie. In totaal gaat het om circa 250 m³ verontreinigde grond. Die wordt ontgraven en afgevoerd naar een grondreinigingscentrum. Tijdens de werken wordt het grondwater opgepompt. Het zal gezuiverd en daarna geloosd worden. De garageactiviteiten kunnen ondertussen gewoon verder gaan.

Dankzij Tersana bedraagt de kost voor de uitbater zowat 15.000 euro minder dan wanneer hij er alleen voor zou hebben gestaan. Ook voor het bodemsaneringsproject kon de uitbater al rekenen op een subsidie en technische ondersteuning van Tersana.

Meer info

Neem contact op met Tersana via info@tersana.be, 02/776 78 75 of neem een kijkje op hun website.

Team pers & communicatie

Woordvoerder