Ga terug

Eindejaarsregeling 2022

Nieuwsbericht · Oct 20, 2022 12:00:00 PM
kalender

Bezorg ons vóór 5 november 2022:

 • papieren of online bodemattestaanvragen van gronden die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister;
 • oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
 • beschrijvende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
 • verzoeken tot versnelde overdracht conform artikel 115 van het Bodemdecreet;
 • verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek in het kader van overdracht of sluiting;
 • aanvragen in het kader van de toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet.
 • aanvragen voor een vrijstelling van de onderzoeksplicht.

Bezorg ons vóór 26 november 2022:

 • beperkte bodemsaneringsprojecten als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. Beperkte bodemsaneringsprojecten die niet kaderen in een overdracht, worden best ingediend voor 26 november 2022 of vanaf januari 2023
 • papieren bodemattestaanvragen voor gronden waarvoor de OVAM niet beschikt over gegevens ('niet-dossiergebonden bodemattesten'). Voor online aangevraagde 'niet-dossiergebonden bodemattesten' geldt deze datum niet. Die handelen we gewoon doorlopend af;
 • verbintenis en een financiële zekerheid in dossiers waar een overdracht (volgens artikel 104, 109 en 115 Bodemdecreet) is gepland;
 • gewone bodemsaneringsprojecten. Het is weinig zinvol om gewone bodemsaneringsprojecten in te dienen na 25 november 2022 als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. Een overdracht is immers pas mogelijk na het afleveren van een conformiteitsattest (dus na de volledige advies- en kennisgevingsronde). Om de volledigheid en ontvankelijkheid van het bodemsaneringsproject te kunnen onderzoeken, vragen wij om de bodemsaneringsprojecten, die niet kaderen in een overdracht, in te dienen voor 26 november 2022 of vanaf 2 januari 2023

Het spreekt voor zich dat de OVAM zich wel zal houden aan de termijnen die in het Bodemdecreet zijn opgenomen.

De OVAM merkt op dat wanneer in een dossier een strikte timing werd opgelegd voor de indiening ervan, deze ook moet gerespecteerd worden en de eindejaarsregeling daar niet van op toepassing is.
 

Bodembeheer