Ga terug

ENSOr online internationale workshop 'PFAS, méér dan een technische kwestie' op 20 en 21 oktober 2022

Nieuwsbericht · Apr 20, 2022 3:39:00 PM
Affiche ENSOr 4

Voor deze vierde editie van de workshop over 'Emerging policy challenges on New SOil contaminants' richten we ons opnieuw op PFAS, zij het in een bredere context: binnen welke ruimere maatschappelijke context speelt het PFAS-verhaal? Hoe moet rekening worden gehouden met bredere gezondheidskwesties? Zijn we de P die staat voor ‘People’ in de PPP-aanpak uit het oog verloren? Houden we voldoende rekening met alle belanghebbenden? Met wie moeten we communiceren en waarover moeten we communiceren? 

Tijdens twee ochtendsessies proberen we deze en andere vragen te beantwoorden.
Noteer alvast 20 en 21 oktober 2022 in uw agenda voor de volgende editie van Ensor-Online. Het evenement is gratis toegankelijk. Meer nieuws volgt later.
 
Oproep voor abstracts 

Wij zijn op zoek naar bijdragen over vier verschillende onderwerpen: 

 1. Van toxiciteitswaarden tot saneringsnormen

  We zoeken presentaties over toxiciteit van PFAS en hoe de bevindingen vertaald (kunnen) worden naar bruikbare (sanerings)normen voor bodem en grondwater. Hoe rekening houden met (achtergrond)blootstelling uit voedsel en andere bronnen?  
   
 2. PFAS en volksgezondheid

  Beleidsbeslissingen nemen wanneer er geen wetenschappelijke consensus is over de mogelijke (mate van) schadelijkheid van een stof, dwingt beleidsmakers tot het maken van moeilijke afwegingen. Hoe kunnen we omgaan met onzekerheid als gevolg van snel evoluerende wetenschappelijke inzichten? Hoe kan een preventief gezondheidsbeleid gecombineerd worden met een risicogebaseerd bodem(sanerings)beleid? We gaan op zoek naar voorbeelden van hoe beleidsmakers omgaan met deze onzekerheid in het besluitvormingsproces.
   
 3. Stakeholdermanagement en participatie

  "Als de takken van de bomen ruzie maken, omhelzen hun wortels", luidt een oud Afrikaans gezegde.  Hoe kunnen alle betrokken belanghebbenden worden geïdentificeerd en hoe komen we tot een inclusieve vorm van stakeholdermanagement waarbij alle stemmen - ook de dissidente - worden gehoord? 

  De PFAS-aanpak is complex en er zijn veel partijen bij betrokken. Hoe kunnen we saneringsconcepten ontwikkelen die door de burgers worden gesteund? We zoeken naar voorbeelden van hoe de samenwerking en communicatie tussen alle belanghebbenden is verlopen. 
   
 4. Media en communicatie 

  Hoe te communiceren in geval van milieuproblemen? Kunnen zorgvuldig gekozen communicatiestrategieën negatieve mentale modellen terzijde schuiven? Voor dit thema zoeken we naar cases waarin communicatie een doorslaggevende factor was. Wat is de rol van de media en de publieke opinie bij de aanpak van PFAS in bodem en grondwater?


Hoe indienen? 

Dien uw abstract (maximum 250 woorden, in het Engels) in voor 28 juni 2022 via deze link

Team pers & communicatie

Woordvoerder