Ga terug

Erkende laboratoria voor PFAS-analyses

Nieuwsbericht ยท Feb 2, 2023 3:17:00 PM
labo onderzoek

De OVAM ontving de eerste erkenningsaanvragen voor analyses op PFAS in bodem, grondwater en waterbodems. We maken hiervoor de erkenningsbeslissingen op, dewelke in werking zullen treden vanaf 1 maart 2023.

Dit houdt in dat vanaf 1 maart 2023 alle PFAS in bodem en waterbodems (pakket B8) en PFAS in grondwater (pakket G2) door een erkend laboratorium moeten gebeuren. Analyses die na 1 maart 2023 worden uitgevoerd door een laboratorium die de vereiste erkenning niet heeft, zijn niet rechtsgeldig.

De laboratoria die erkend zijn voor de PFAS-analyses zullen vanaf 1 maart 2023 terug te vinden zijn op de OVAM-website.

Bodembeheer