Ga terug

ERRATUM: Compendium voor Monstername en Analyse over de analyse van grondwaterstalen op PFAS in het kader van het Bodemdecreet

Nieuwsbericht · Dec 1, 2022 8:00:00 AM
bodemstaalname

In de ontwerpversie van juni 2022 werd het minimaal aan te leveren volume grondwater verkeerd terug gebracht naar 25 ml. Het volume van 100 ml zoals beschreven in de ontwerpmethode MB2022 – versie november 2021 is echter correct. Met het ontwerp MB2023 (versie november 2022) zetten we deze fout recht. 


De tekst luidt dan ook als volgt: ‘De aangeleverde hoeveelheid grondwater dient vastgelegd te worden in overleg met het laboratorium, maar mag nooit lager zijn dan 100ml voor minerale olie, PAK, VOC (inclusief MAK, hexaan, heptaan, octaan en MTBE), matig-vluchtige chloorkoolwaterstoffen (chloorbenzenen, PCB en organochloorpesticiden), organofosforpesticiden, organostikstofpesticiden, chloorfenolen en per- en polyfluorverbindingen.’


Voor de combinatie van een analyse op PAK én matig-vluchtige chloorkoolwaterstoffen moet slechts één staal van minimum 100 ml aangeleverd worden (volgens methode CMA/3/T).

Bodembeheer