Ga terug

Herziene richtlijn PFAS-onderzoek grondverzet

Nieuwsbericht · Apr 4, 2022 10:36:00 AM
molecule PFAS

In het kader van de PFAS-opdracht van de opdrachthouder voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-problematiek in Vlaanderen is een handelingskader voor de PFAS-problematiek in grondverzet voorgesteld. Het handelingskader functioneert in afwachting van bijstelling of opmaak van normen. Naar aanleiding van het handelingskader is de richtlijn PFAS-onderzoek van 5 maart 2021 geactualiseerd. In de herziene richtlijn zijn ook de meest recente inzichten rond staalname en analyse opgenomen.


De herziene richtlijn is van toepassing vanaf 19 april 2022. De toetsingswaarden van hoofdstuk 6 worden toegepast voor de besluitvorming van de onderzoeken die na 19 april 2022 zijn opgemaakt. De onderzoeksverplichting van minstens 1 PFAS analyse per technisch verslag is verplicht voor alle onderzoeken waarvoor het veldwerk uitgevoerd is na 19 april 2022.

Bodembeheer