Ga terug

Het NWE-REGENERATIS project haalt metalen uit verontreinigde sites

Nieuwsbericht · Jan 19, 2022 3:08:00 PM
Prospectie van de bodem door medewerker in veiligheidskledij

Binnen het Interreg project NWE-REGENERATIS bekijken de partners hoe (voormalige) terreinen van de metaalverwerkende industrie gevaloriseerd kunnen worden. De activiteiten die plaatsvonden op deze terreinen produceerden namelijk aanzienlijke hoeveelheden afval die op een bepaalde manier in of op de bodem terechtkwamen. Zulke terreinen worden ook wel Past Metallurgical Sites and Deposits (PMSD) genoemd.

Van probleem naar opportuniteit

Hoewel recente metaalafvalstromen behandeld en gerecycleerd worden, beschouwt men oudere afvalstoffen (aggregaten met hoog ferro-metaalgehalte, schroot, slakken,…) als bron van verontreiniging en duur om te beheren of te verwijderen. NWE-REGENERATIS is erop gericht dit probleem om te zetten in een kans door grote volumes grondstoffen (metalen, materialen en land) uit zo’n specifieke sites terug te winnen.

Hoe wordt dit gedaan? Eerst worden de PMSD-sites gekarakteriseerd aan de hand van innovatieve prospectiemethoden die de bodem op een wetenschappelijke manier analyseren. Op die manier weten we welke afvalstromen in welke mate en hoedanigheid in de bodem aanwezig zijn. Verdere potentieel-analyses gebeuren aan de hand van algoritmes en verschillende handleidingen maken duidelijk welke afvalstromen geschikt zijn voor recyclage.

Zo biedt het project ondersteuning aan nieuwe bedrijfsmodellen die rekening houden met het PMSD-potentieel voor terugwinning van materialen.

Zo blijft u op de hoogte

Het Interreg NWE-REGENERATIS project is volop in beweging. Lees de laatste nieuwtjes in de nieuwsbrief van december 2021. Om op de hoogte te blijven van de aanpak, evoluties en inzichten van het NWE-REGENERATIS project, kunt u zich inschrijven op de periodieke nieuwsbrief.

Snel meer weten?

Op woensdag 2 februari en donderdag 3 februari organiseert het NWE-REGENERATIS project zijn mid-term event. Hier zullen de tussentijdse resultaten van het project gepresenteerd worden en gaan de partners in interactie met de betrokken stakeholders. Het evenement vindt plaats in hybride vorm: live in Doornik of online van bij u thuis. Aarzel dus niet om nog in te schrijven voor

  • de (online) presentaties over het project en tussentijdse resultaten (2 februari, namiddag)  en/of;
  • de (online) workshop over uitdagingen en nieuwe perspectieven (3 februari, voormiddag).

De agenda van het evenement kunt u hier bekijken. Kunt u niet aanwezig zijn? Geen nood: via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte.

Team pers & communicatie

Woordvoerder