Ga terug

Indieningsstop subsidiedossiers

Nieuwsbericht · Apr 20, 2022 11:37:00 AM
subsidies voor lokale besturen

De Vlaamse overheid verleent via de OVAM subsidies aan de lokale besturen voor investeringen en projecten die de doelstellingen van het afval- en materialenbeleid en het asbestafbouwbeleid ondersteunen. De beschikbare middelen voor het toekennen van subsidies voor investeringen en projecten inzake het afval- en materialenbeleid voor het begrotingsjaar 2022 zijn volledig opgebruikt. Nieuwe subsidiedossiers die in de loop van 2022 nog worden ingediend, worden niet meer behandeld.

Om geen lange wachtlijst op te bouwen, is er een indieningsstop vanaf 19 april 2022. Nieuwe subsidiedossiers kunt u vanaf 1 januari 2023 opnieuw indienen.

Voor de dossiers die reeds ingediend werden en waarvoor geen middelen meer ter beschikking zijn, wordt een officiële kennisgeving verstuurd over het niet toekennen van subsidies. Ook deze dossiers kunt u vanaf 1 januari 2023 opnieuw indienen.

Subsidiedossiers ter ondersteuning van het asbestafbouwbeleid en voor voorvergistingsinstallaties vallen buiten deze indieningsstop.

Team pers & communicatie

Woordvoerder