Ga terug

Internationaal akkoord over aanpak van plastic vervuiling

Nieuwsbericht · Apr 20, 2022 12:00:00 PM
plastic vervuiling op strand

Plastic vervuiling is een mondiaal probleem dat om een internationale aanpak vraagt. Wanneer we onze manier van consumeren en produceren van kunststoffen niet herdenken, dreigt het gewicht van kunststof in onze oceanen tegen 2050 dat van vissen te overtreffen. 

Het afsluiten van een globaal, intergouvernementeel, wettelijk bindend akkoord was één van de ambitieuze inzetten van de jongste bijeenkomst van de ‘United Nations Environment Assembly’ (UNEA 5.2.) – dat is ’s werelds hoogste besluitvormingsorgaan voor milieubeleid.   

Tot hiertoe was er nog geen internationaal verdrag over de preventie van vervuiling door plastic doorheen de gehele  levenscyclus, van de fase van productie tot de fase van afval. Na verschillende jaren van intens overleg op internationaal niveau, hielden verschillende landen het pleidooi voor het uitwerken van een globaal juridisch bindend instrument. Dit komt er nu. 

De uitkomst van deze internationale onderhandelingen mogen we als mijlpaal beschouwen. Een zogenaamd INC (‘intergovernmental negotiating committee’) zal de komende weken en maanden de belangrijke opdracht toebedeeld krijgen om het juridisch instrument grondig uit te werken. Inhoudelijke aandachtspunten hierbij zijn o.a. de problematiek van microplastics en het inzetten op productbeleid. 

Dit internationale akkoord past overigens in het engagement uit het Vlaamse uitvoeringsplan kunststoffen 2020-2025 om de problematiek van marien zwerfvuil aan te pakken door versterkt internationaal samen te werken. 

Meer informatie

Team pers & communicatie

Woordvoerder