Ga terug

Lozing en/of infiltratie van PFAS-houdend water

Nieuwsbericht · Apr 24, 2023 3:57:00 PM
Rivier bos

Door de publicatie van dit Ministerieel besluit (MB) zijn bij (her)infiltratie de volgende milieukwaliteitsnormen van toepassing. Voor de individuele kwantitatieve PFAS-parameters geldt:

  • 10 ng/l, voor de individuele kwantitatieve parameters;
  • 50 ng/l voor de individuele indicatieve parameters.
  • Het staal wordt geanalyseerd als ‘grondwater’ volgens de procedure WAC/IV/A/025

Bij lozing op oppervlaktewater of via de riolering stelt het MB als milieukwaliteitsnormen voorop:

  • 20 ng/l voor de individuele kwantitatieve PFAS-parameters;
  • 50 ng/l voor de individuele indicatieve parameters.
  • Het staal wordt geanalyseerd als ‘afvalwater’ volgens de procedure WAC/IV/A/025

Deze milieukwaliteitsnormen zijn van toepassing als er in het conformiteitsattest van een bodemsaneringsproject geen specifieke lozings- of infiltratienormen voor PFAS voorzien zijn, bijvoorbeeld: bij een lopende bodemsanering voor een verontreiniging met VOCl’s of minerale olie stelt u vast dat het lozings- of infiltratiewater eveneens PFAS bevat.


Voor wat betreft de bodemsaneringsprojecten zelf is het te vroeg om voor PFAS reeds zogenaamde ‘gangbare’ lozingsnormen voorop te stellen en deze op te nemen in de standaardprocedure voor bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject. 


Momenteel wordt een ‘vork’ vooropgesteld met als ondergrens de voormelde milieukwaliteitsnormen en als bovengrens de waarde van 100 ng/l voor een individuele PFAS-parameter (zowel kwantitatief als indicatief). Binnen deze vork kunt u zelf lozings- en/of infiltratienormen voor PFAS voorstellen, voor zover u uw voorstel onderbouwt. Het spreekt voor zich dat hoe hoger de voorgestelde waarde(n) zijn, hoe grondiger en uitgebreider u zal moeten motiveren dat lagere waarde(n) behalen niet BATNEEC is. Uiteraard kunnen de advies verlenende instanties in hun advies en de OVAM in het conformiteitsattest toch nog lagere waarden opnemen.

 
Voor een overzicht van de PFAS-parameters die als kwantitatief en indicatief te behouden zijn, verwijzen we graag naar het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) zoals beschikbaar op de website van EMIS. Merk hierbij op dat 6:2 FTS bij (her)infiltratie als een kwantitatieve PFAS-parameter en bij lozing als een indicatieve PFAS-parameter is ingedeeld. 

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u steeds contact opnemen met Sam Fonteyne (e-mail sam.fonteyne@ovam.be of telefonisch via 015.284.376
 
 

Bodembeheer