Ga terug

Natuurlijke oplossing voor chroomverontreiniging in de Grote Calie

Nieuwsbericht · Oct 17, 2022 4:08:00 PM
Illustratie natuurgebaseerde sanering Narmena

Het afvalwater van een voormalige leerlooierij uit Oud-Turnhout veroorzaakte in het verleden een verontreiniging met chroom in de Grote Calie. Het gaat om een historische verontreiniging, omdat ze ontstond voor de start van het Bodemdecreet in 1995. Door slibruimingen en overstromingen verspreidde de verontreiniging zich in de loop der jaren naar de waterbodem, oevers en overstromingsgebieden. 

Artificieel drasland

De OVAM pakt de verontreiniging in de Grote Calie gefaseerd aan. Omdat er stroomafwaarts minder hoge concentraties aan chroom in de waterbodem en oeverbodems zijn aangetroffen, nemen we een maatregel om de verspreiding stroomafwaarts tot een minimum te beperken: we leggen een artificieel drasland of een speciaal ingerichte winterbedding aan langs de beek. 

Het artificieel drasland bestaat uit een sedimentvang in de beek en een overstromingszone op de linkeroever. Het beekwater remt af zodra het in de sedimentvang terechtkomt. Dan heeft het zwevend stof tijd om te bezinken. De verontreiniging is voornamelijk gebonden aan slibdeeltjes en zal daardoor in de sedimentvang achterblijven. 

Het drasland wordt ingericht als open rietlandschap. Het riet zal het verontreinigde slib helpen vast te houden. Zo stroomt het gezuiverde water stroomafwaarts verder. 

Waterberging

Het drasland zal ook dienstdoen als waterberging. Bij hevige regenval en hoge waterafvoer kan hier veel meer water vastgehouden worden, wat de kans op overstromingen stroomaf- en stroomopwaarts verkleint. 

Natuurgebaseerde technieken

De aanleg van het artificieel drasland wordt uitgevoerd door de OVAM en het Agentschap voor Natuur en Bos binnen het project LIFE Narmena. In dat project testen we natuurgebaseerde technieken uit waarbij sanering, waterberging en natuurdoelen hand in hand gaan. Dat gebeurt met subsidies van het Europese LIFE-programma. 

Het drasland wordt dit najaar aangelegd. De komende jaren worden de concentraties aan chroom in de de sedimentvang, het drasland en het oppervlaktewater gemeten om de efficiëntie van de techniek te evalueren. 
  

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140