Ga terug

Niet technische samenvatting in een (beperkt)bodemsaneringsrapport en een eindevaluatieonderzoek

Nieuwsbericht · Jun 20, 2023 4:05:00 PM
check rapport

Vanaf 1 juli 2023 controleren we strenger op het aanleveren van de ‘niet technische samenvatting’ in de databank en het pdf-bestand in (beperkte) bodemsaneringsrapporten en eindevaluatieonderzoeken.

Zoals de standaardprocedures ‘Bodemsaneringsproject en Beperkt bodemsaneringsproject (versie augustus 2021)’ en ‘Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg (versie 2020)’ voorschrijven, moet deze beknopt en vlot leesbaar te zijn.

Hou rekening met volgende aspecten:

  • Hou de tekst helder: schrijf woorden voluit (geen afkortingen), omschrijf zonder technische termen en schrijf in volzinnen.
  • Schets een duidelijk en beknopt beeld van de verontreinigingssituatie en de impact ervan. Verstaanbaar voor mensen die niet vertrouwd zijn met de bodemmaterie.
  • Het veld ‘Niet-technische samenvatting’ / ‘Conclusie’ in de databank moet exact overeenstemmen met de tekst in de ‘PDF-niet technische samenvatting’
  • De tekst mag niet meer dan 3500 karakters bevatten. De databank laat niet meer karakters toe. Spaties worden ook meegeteld als karakter! Hou hierbij ook rekening geen afkortingen te gebruiken!
  • Een uitspraak per perceel hoeft niet. Enkel de conclusie voor de betrokken verontreiniging(en) is belangrijk. U mag de gronden groeperen waarvoor dezelfde uitspraak geldt. 

Bodembeheer