Ga terug

Nieuwe ondersteuning voor lokale besturen en overheden voor een gezondere bodem

Nieuwsbericht · Sep 19, 2023 11:48:00 AM
thema gezonde grond

Tegelwippen, voedselbossen, wadi’s … Lokale besturen en andere Vlaamse overheden zetten volop in op bodemzorgtrajecten. Vele bodems zijn helaas in meer of mindere mate verontreinigd. Dat kan gaan over diffuse verontreiniging of verontreinigingen met lage concentraties, waarvoor er geen duidelijk aanwijsbare bron is. Daarnaast blijft na sanering vaak restverontreiniging achter. Deze verontreiniging vormt geen direct risico voor mens en milieu, maar kan bij veranderende omstandigheden opnieuw een probleem vormen.

Handleiding bodeminformatie bij ontharding

Bij ontharding is de kans klein dat er zich onder een verharding schone teelaarde bevindt. De OVAM stelde een Handleiding Bodeminformatie voor ontharders op, die verheldert welke bodeminformatie er beschikbaar is, hoe u deze informatie kunt raadplegen en hoe u met de informatie aan de slag kunt om eventuele maatregelen bij bodemverontreiniging te treffen.

Handleiding natuurgebaseerde oplossingen voor het beheer van bodemverontreiniging
Natuurgebaseerde oplossingen kunnen op een duurzame manier een bijdrage leveren aan het beheer van bodemverontreiniging. De handleiding Natuurgebaseerde oplossingen voor beheer van bodemverontreiniging in groene zones is een leidraad die de belangrijkste vragen en antwoorden over het toepassen van natuurgebaseerde oplossingen verzamelt. 

Raamcontract

Voor wie bij het toepassen van deze handleidingen ondersteuning van een bodemdeskundige nodig heeft, biedt de OVAM een raamcontract aan voor adviesverlening en begeleiding aan lokale besturen en Vlaamse overheden. Efficiënt en voordelig!

Het contract kan gebruikt worden voor volgende types van opdrachten:

  • Adviesverlening en begeleiding bij toepassing van natuurgebaseerde oplossingen voor het beheer van bodemveronreiniging;
  • Adviesverlening en begeleiding bij onthardingsprojecten.

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140