Ga terug

Nieuwe aanmeldingsperiode Tersana

Nieuwsbericht · Jan 25, 2023 1:34:00 PM
Tersana

Een nieuwe aanmeldingsperiode van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025 moet meer
bedrijven in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector (of eigenaars van gronden
waar in het verleden zo’n activiteit geweest is) over de streep trekken om zich aan te sluiten bij
het bodemsaneringsfonds vzw Tersana. Dat besliste de Vlaamse Regering op 16 december 2022.
De vorige aanmeldingstermijn was afgelopen op 31 maart van vorig jaar. Aangezien het fonds nog ruimte heeft voor nieuwe aanmeldingen, werd de aanmeldingstermijn nu dus verlengd. In 2023 zal Tersana 25 beschrijvende bodemonderzoeken 8 bodemsaneringsprojecten en 10 bodemsaneringswerken voor zijn rekening nemen bij aangemelde bedrijven uit de eerste
periode.

Werkplaatsen voor onderhoud en herstel van voertuigen en carrosseriebedrijven zijn verplicht om minstens om de twintig jaar een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Zo’n onderzoek moet ook gebeuren bij sluiting en overdracht. Ook eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit werd uitgevoerd, moeten een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Als bij een dergelijk onderzoek verontreiniging aan het licht komt, kan het bedrijf aansluiten bij Tersana. Het is dus zaak om de komende maanden een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren om tijdig te kunnen aansluiten bij Tersana in geval van verontreiniging.

Bodembeheer