Ga terug

Nieuwe erkenning voor Valipac

Nieuwsbericht · Jan 19, 2022 3:32:00 PM
Logo Valipac

Op 2 december 2021 verleende de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) een nieuwe erkenning voor 5 jaar aan Valipac als organisme voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Deze nieuwe erkenning weerspiegelt de strategische keuzes van de Gewesten op het gebied van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Om in de keten van verpakkingsafval de circulaire economie tot stand te brengen, legde de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) aan Valipac ambitieuze doelstellingen op voor selectieve inzameling, recyclage binnen Europa, preventie, eco-modulatie, circulariteit, transparantie en hergebruik van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Ambitieuze doelstellingen met oog op circulariteit

Enkele concrete voorbeelden? Ten eerste streeft men naar meer hoogwaardige recyclage in Europa. Hiervoor krijgen operatoren extra premies als ze hun plastic verpakkingsafval naar lokale kunststofrecycleurs afvoeren. Deze vergoedingen kunnen oplopen tot 32 euro/ton.

Ten tweede worden de tarieven van de leden sterker gestuurd richting eco-modulatie. Zo moet het tarief voor niet-recycleerbare verpakkingen vanaf 2023 minstens het dubbele bedragen van het tarief voor recycleerbare plastic. Daarnaast wordt een bonussysteem ingevoerd van 50 euro/ton voor het gebruik van postconsumerrecyclaat in plastic verpakkingen. Er wordt ook onderzocht of bijkomende bonussen mogelijk zijn voor verpakkingen die voldoen aan minimale ‘design for recycling-criteria.

Een derde focuspunt is de verhoogde transparantie in de verwerkingsketen. Valipac moet zorgen voor een voldoende performant controlesysteem dat de juistheid van de data rond recyclage en nuttige toepassing kan waarborgen. En dit tot op het niveau van de eindrecyclage of de eindverwerking. Een doorgedreven auditprogramma wordt hiervoor opgezet.  

En steeds ligt de klemtoon op circulariteit: minder eenmalige verpakkingen, meer herbruikbare verpakkingen, meer hoogwaardige recyclage (folie tot folie), minder verpakkingen in bedrijfsrestafval, meer selectieve inzameling… Hiertoe worden actieplannen opgemaakt en proefprojecten opgezet.   

Meer info?

www.valipac.be

Team pers & communicatie

Woordvoerder