Ga terug

Nieuwe EVOA: strenger voor afvalexporten buiten de EU, een beter kader voor intra-EU transporten met oog op recuperatie en hergebruik

Nieuwsbericht · Dec 12, 2023 2:30:00 PM
containerschip

Op 16 november 2023 bereikten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad een voorlopig politiek akkoord over een nieuwe Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOAII). Over deze nieuwe verordening is twee jaar lang onderhandeld. Het nieuwe voorstel wil de tekortkomingen van de huidige verordening remediëren.

De grootste veranderingen zijn de strengere regels voor de export van afval naar derde landen. Ongevaarlijk afval zal enkel nog naar niet-OESO landen geëxporteerd kunnen worden indien dit land aangeeft het afval te willen importeren en ook aantoont dit op een milieuvriendelijke wijze te kunnen verwerken. Bovendien mag het enkel naar bedrijven gaan die eerst een audit hebben ondergaan. Voor ongevaarlijk plastic afval (B3011) geldt een exportban. Wat betreft OESO-landen zal de Europese Commissie de afvalstromen goed monitoren en ingrijpen met een tijdelijk verbod indien nodig. Ook hier moeten de bedrijven eerst een audit ondergaan. Voor ongevaarlijk plastic afval (B3011) geldt de kennisgevingsprocedure. 

Ook biedt de nieuwe EVOA een beter kader om afval binnen de EU beter te recupereren en hergebruiken. Zo wordt de snelle procedure naar vooraf goedgekeurde instellingen geoptimaliseerd. Afvaltransporten bestemd voor verwijdering binnen de EU worden verboden, tenzij bij toestemming onder strikte voorwaarden en in goed gemotiveerde gevallen. Afvaltransporten voor labo analyse of experimentele behandeling mag met Bijlage VII vertrekken indien het niet meer dan 250 kg betreft. 

Verder wordt de kennisgevingsprocedure verduidelijkt in opeenvolgende stappen met concrete timings. Alle procedures worden verplicht gedigitaliseerd, ook de procedure van groene-lijst afvalstoffen (Bijlage VII). Het aantal interim operaties buiten de EU wordt ingeperkt (art 37) om intransparantie en misbruiken tegen te gaan. 
Het politieke akkoord moet nu nog definitief worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. Eenmaal de nieuwe EVOA gepubliceerd wordt (eerste helft van 2024), zal het 20 dagen later in werking treden en 24 maanden later ook effectief van kracht zijn. Een aantal belangrijke artikels treden pas later in werking (zie art 82). 

Meer info: 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140