Ga terug

Nieuwe leidraad Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek

Nieuwsbericht · Jun 20, 2023 3:38:00 PM
kwaliteitsbeheer

De belangrijkste wijzigingen in de leidraad oriënterend bodemonderzoek door de nieuwe standaardprocedure gaan over:

  • de toevoeging van verduidelijkende voorbeelden over de bemonsteringsstrategie atmosferische depositie;
  • extra duiding over de titels van onderzoeken en de GDPR-wetgeving;
  • extra duiding over het kadastraal plan en de legger. 

De nieuwe versie kunt u op de OVAM-website raadplegen, via de volgende link: ovam.vlaanderen.be/leidraden.

Bodembeheer