Ga terug

Nieuwe Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek

Nieuwsbericht · Apr 24, 2023 3:31:00 PM
Tuinieren met handschoenen

Bodemonderzoeken die ingediend worden vanaf 1 augustus 2023 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedure.


Voor rapporten die u indient voor 1 augustus 2023 kan u kiezen om te werken volgens de oude of de nieuwe standaardprocedure. Let op, het is niet mogelijk om beide standaardprocedures te combineren. Vermeld in elk rapport daarom duidelijk welke versie van de standaardprocedure werd gebruikt om het rapport op te stellen.


De leidraad standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek krijgt tevens nog een update naar aanleiding van de nieuwe standaardprocedure. Wanneer deze update in orde is, zal dit kenbaar gemaakt worden in de Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen. 


Atmosferische depositie


In de voorstudie (historisch onderzoek, terreinbezoek, …) moet de bodemsaneringsdeskundige bijkomend informatie verzamelen betreffende luchtemissies, integraal milieujaarverslag, schoorstenen, neerslagkuiken, … enz.


De strategie atmosferische depositie krijgt in de standaardprocedure hoofdstuknummer 4.2.5.1 en valt zodoende onder bemonsteringsstrategie 2 – verdachte zone waar de potentiële verontreinigingsbron aanleiding kan geven tot een homogeen verspreide verontreiniging.


Verdachte stoffen


Doel van deze toevoeging is explicieter voorzien in een evaluatie van de verdachte stoffen op de onderzoekslocatie (hoofdstuk 4.1 De verontreinigingshypothese opstellen).


Veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen


De noodzaak tot veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen moeten binnen een periode van 14 dagen na de vaststelling gemeld worden aan OVAM. De exploitanten, gebruikers of eigenaars van de verontreinigde gronden kunnen onder uw leiding voorzorgsmaatregelen voorstellen aan de OVAM. (toevoeging bij hoofdstuk 5.7 Veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen).


Administratieve vereenvoudiging


De kadastrale legger en -plan dienen niet meer aangeleverd te worden aan OVAM. 
In de tabel van de PDF-administratieve gegevens dienen enkel gebruikers en/of exploitanten verschillend van het kadaster (kadastrale legger) vermeld te worden tot op heden.

Bodembeheer