Ga terug

Op 1 jaar tijd 266 000m² asbestcement verwijderd van landbouwdaken

Nieuwsbericht · Oct 17, 2022 4:17:00 PM
Asbestdak

Eind september 2021 startte het protocol ‘Asbestafbouwbeleid voor de land- en tuinbouwsector’. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Vlaams Agrarisch Centrum hebben met dit engagement als doel landbouwers te ontzorgen in het traject naar een asbestveilige land- en tuinbouwsector. De OVAM haalt gratis asbestcement van asbestdaken op bij de landbouwer via een geregistreerd inzamelaar die het afvoert naar een vergunde stortplaats. 

Dankzij de relancemiddelen van het plan Vlaamse veerkracht kon de OVAM deze dienstverlening opstarten. 

Onverhoopt succes

Mede door de ondersteuning en communicatie van de landbouworganisaties naar hun leden, was het protocol van bij de start een onverhoopt succes. De OVAM heeft reeds bij 538 landbouwbedrijven een asbestdak opgehaald, goed voor 266 .000 m² aan asbestcement. Bij 1140 landbouwers staat de ophaling nog op de planning.

Het beschikbare jaarbudget in 2021 was dan ook sneller dan voorzien helemaal besteed. De aanmeldingen liepen zo vlot binnen, dat we een wachtlijst in het leven riepen. Met de relancemiddelen voor 2022 beschikken we opnieuw over budget om wachtende landbouwers te helpen. 

Dubbele ondersteuning, dubbele winst

Elke vierkante meter asbestdak minder betekent minder asbestrisico’s voor onze leefomgeving. Voor de heraanleg van het nieuwe dak kunnen landbouwbedrijven bovendien vaak beroep doen op ondersteuning binnen het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).  En in 2022 konden landbouwers daar bovenop ook een premie bekomen voor de omvorming van hun asbestdak tot een zonnedak (niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen). Zo triggert de ondersteuning van de OVAM ook energierenovaties ten voordele van het klimaat. 
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140