Ga terug

Opleiding: Grondwaterstaalname in het kader van het Bodemdecreet

Nieuwsbericht · Mar 18, 2022 12:45:00 PM
grondwater staalname

Dit voorjaar richten we samen met de VITO ook de opleiding ‘Grondwaterstaalname’ opnieuw in. We  bieden inzichten in de principes en kwaliteitseisen die het CMA/1/A.2 oplegt met betrekking tot de uitvoering van plaatsing van peilbuizen, grondwaterstaalname én rapportering van uitgevoerd veldwerk. Zowel klassieke staalname als passieve staalnametechnieken komen aan bod. Tijdens het theoretisch gedeelte (voormiddag) wordt aandacht besteed aan knelpunten, aandachtspunten of moeilijkheden die zich op het terrein kunnen voordoen.

Tijdens het praktijkgedeelte (namiddag) maakt u kennis met staalname van grondwater m.b.v. low-flow, het opmeten van veldparameters, het bemonsteren van slecht gevende peilbuizen en bemonstering met passieve samplers. 

Wanneer?

U kunt kiezen uit drie data:

  • Maandag 16 mei 2022
  • Donderdag 19 mei 2022
  • Dinsdag 31 mei 2022

Waar?

Deze opleiding gaat door bij VITO (Foyer) – Boeretang 200 in Mol

Inschrijven?

U kan elektronisch inschrijven tot 6 mei 2022 via Evenementen | VITO

Bodembeheer