Ga terug

Opnieuw 2 miljoen voor cofinanciering van bodemsanering

Nieuwsbericht · Feb 20, 2024 5:30:00 PM
Bodem en gras

Sinds 2013 biedt de OVAM financiële steun voor de sanering van historisch verontreinigde gronden. Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u zo een deel van de kosten terugvorderen die u de afgelopen twee jaar maakte om de verontreiniging op uw perceel of percelen te saneren.

Wie komt in aanmerking voor cofinanciering?

Algemene voorwaarden:

 • Een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek wees uit dat uw grond inderdaad ernstig verontreinigd is en dat er een noodzaak is om die te saneren.
 • De verontreiniging is (overwegend) historisch van aard: geheel of gedeeltelijk gebeurd voor 1995.

Specifieke voorwaarden:

 • OF: u heeft de grond vóór 1 juni 2008 volledig of gedeeltelijk verworven.
 • OF: u bent eigenaar geworden na 31 maart 2019 en de voormalige eigenaar kwam ook in aanmerking voor cofinanciering en kan dat aantonen. U moet als huidige eigenaar een verbintenis tot uitvoering van de bodemsaneringswerken ondertekend hebben.

Daarbij gelden volgende vereisten:

 • De voormalige eigenaar van de risicogrond moet bij de overdracht van het terrein een verbintenis tot uitvoering van de bodemsanering ondertekend hebben.
 • De voormalige eigenaar van de risicogrond moet de bodemsaneringswerken uitvoeren waartoe die volgens het Bodemdecreet verplicht is.
 • De huidige of voormalige eigenaar van de risicogrond heeft enkel recht op cofinanciering als die ook effectief de kosten van de bodemsanering draagt en vooruitbetaalt.

Wie komt niet (meer) in aanmerking voor cofinanciering?

 • U heeft als eigenaar een vrijstelling van de saneringsplicht verkregen.
  Heeft u slechts een gedeeltelijke vrijstelling? Dan kunt u nog steeds cofinanciering aanvragen voor de historische bodemverontreiniging waarvoor u geen vrijstelling kreeg.
 • U heeft minder dan dertig jaar geleden zelf de bodemverontreiniging veroorzaakt al, of de rechtsvoorganger heeft dat gedaan.
 • Door een schending van het Bodemdecreet of VLAREBO stelde de OVAM een pv of verslag van vaststelling op tegen u als eigenaar.
 • Uw onderneming voldoet niet aan de voorwaarden voor de de-minimissteun
  !! Let op: vanaf 1 januari 2024 ging de nieuwe de-minimis verordening van start.
 • Er bestaat een sectorfonds.

Hoeveel bedraagt de cofinanciering?

Voor ondernemingen bedraagt de subsidie 35 % van de bodemsaneringskosten. Voor niet-ondernemingen is dat 50 %.

!! Per cofinancieringsaanvraag kent de OVAM maximaal 200 000 euro toe.

Dient u een aanvraag in voor meerdere dossiers van bodemverontreiniging? Dan kan het totale bedrag van de cofinanciering over een periode van drie kalenderjaren niet hoger liggen dan 200 000 euro.

Voor het kalenderjaar 2024 heeft de OVAM een budget van 2 miljoen euro voor cofinanciering uitgetrokken. Dat is hetzelfde bedrag als in 2023. Daarvan werd er 1 258 517,98 euro uitgekeerd.

Meer info over de financiering of over hoe u uw aanvraag kan indienen: ovam.vlaanderen.be/cofinanciering 

Specifieke vragen: cofinanciering@ovam.be

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140