Ga terug

OSPAR neemt tweede regionaal actieplan marien zwerfvuil aan

Nieuwsbericht · Jul 13, 2022 1:39:00 PM
Marien zwerfvuil

Op 24 juni heeft de OSPAR-commissie het tweede regionale actieplan voor de aanpak van marien zwerfvuil aangenomen. Dat plan schetst de beleidscontext om zwerfvuil op zee in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan aan te pakken. Het duidt prioritaire thema’s aan en definieert de meest doeltreffende acties om marien zwerfvuil aan te pakken. De commissie neemt daarbij zowel bronnen op het land als op zee in het vizier. 

Het actieplan is ook het belangrijkste instrument om de doelstellingen van de North-East Atlantic Environment Strategy 2030 inzake zwerfvuil op zee te verwezenlijken.

Wat voor acties?

De OVAM was, samen met de dienst Marien Milieu van de FOD Leefmilieu, nauw betrokken bij de opmaak van dit nieuwe regionale actieplan. Dit zijn enkele specifieke acties waar we mee uitvoering aan zullen geven:

  • een geharmoniseerde aanpak binnen de OSPAR-regio inzake havenontvangstinstallaties voor scheepsafval, met een focus op afval van vissersschepen en pleziervaartuigen
  • het beheer en de recyclage van afgedankte pleziervaartuigen
  • het beheer van afval van vissersschepen optimaliseren, met inbegrip van preventie, ecodesign, recyclage en beheer aan boord
  • marien zwerfvuil afkomstig van aquacultuur aanpakken

Meer info

Neem contact op met Peter Van den dries
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140