Ga terug

OVAM start proces voor vernieuwing wetgeving en betere bodembescherming

Nieuwsbericht · Feb 13, 2023 9:46:00 AM
Bodemstaal

Het eerste Vlaamse bodemsaneringsdecreet dateert van 1995 en heeft van Vlaanderen de voorbije decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt op het vlak van bodembeheer. De Europese Commissie laat zich er zelfs door inspireren voor een eerste Europese bodemregelgeving. De OVAM ziet echter voldoende redenen om niet op onze lauweren te rusten. 

Ten eerste maakte de PFAS-crisis het zonneklaar dat we in de nabije toekomst, naast de klassieke polluenten, veel meer aandacht zullen moeten besteden aan nieuwe zorgwekkende stoffen en de samenhang met andere milieucomponenten, zoals lucht en water. Ten tweede ontstaat er momenteel draagvlak voor een Europese bodemreglementering. Bij de start van het Belgische EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2024 wil Vlaanderen daarop voorbereid zijn.

Expertenpanel

De komende maanden zullen we een voorstel uitwerken voor de aanpassing van het Bodemdecreet en standpunten over bodembeleid formuleren voor het EU-voorzitterschap. Dat doen we niet alleen, maar samen met de partners en belanghebbenden die van het Vlaamse bodembeleid een succes hebben gemaakt: deskundigen, onderzoekers, juristen … Samen vormen we een expertenpanel, dat voor advies bijgestaan wordt door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van milieu- en natuurbewegingen, sectorfederaties uit de industrie, andere milieuagentschappen, de vastgoedsector en de lokale besturen.

In eerste instantie focussen we op drie vragen:

  • Hoe kunnen complexe procedures vereenvoudigd worden en waar mogelijk versneld?
  • Hoe moet Vlaanderen verder gaan met de aanpak van het resterende historisch bodempassief?
  • Wat beschouwen we als een gezonde bodem? 

Eind 2023 verwachten we de aanbevelingen voor het EU-voorzitterschap. Begin 2024 moet er een voorstel liggen voor de aanpassing van het Bodemdecreet.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140