Ga terug

PFAS bijkomende aandachtspunten

Nieuwsbericht · Jan 25, 2023 1:44:00 PM
molecule

In de Richtlijn PFAS-onderzoek Herziening - april 2022 worden de bronnen en risico-activiteiten besproken waarbij het vrijkomen van PFAS in het milieu niet kan worden uitgesloten. Afhankelijk van de kans op vrijkomen, moet PFAS effectief als verdachte stofgroep worden beschouwd. Bij deze beoordeling is het eveneens aangewezen om de mogelijke aanwezigheid van PFAS op of nabij de onderzoekslocatie na te kijken in de PFAS-verkenner van DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen). In deze Verkenner worden de Inventaris Brandweer(oefen)terreinen en –incidenten en de actuele no regret-zones (PFAS) getoond, naast diverse PFAS metingen in bodem, grondwater, oppervlaktewater …

Interessante lagen om te raadplegen zijn onder meer:

  • de PFAS metingen in het kader van bodemonderzoek, via: Kaartlagen kiezen > Bodem > Bodemverontreiniging > Analyseresultaten (PFAS)
  • de lozingsgegevens van afvalwater, via: Kaartlagen kiezen > Waterbeheer > Emissies > Meetresultaten PFAS in afvalwater. 
  • In de toekomst zullen nog andere informatiebronnen ontsloten worden via het DOV-portaal.


 

De Code Van Goede Praktijk: aanvullende richtlijnen BBO voor bodemverontreinigingen met PFAS - in werking vanaf 15 mei 2022 stelt de modaliteiten rond gerichte metingen op eieren en gewassen voor. We vragen hierbij om de analyseresultaten in ei of gewas eveneens digitaal aan de OVAM te bezorgen. Om dit technisch mogelijk te maken werden in het invoerscherm van het webloket voor bodemsaneringdeskundingen vier nieuwe media voorzien: Gewas, Ei, Melk en Dierlijk product (andere). Deze categorieën zijn ook gepubliceerd in de betreffende codelijst. Vermeld in het commentaarveld van de gewasanalyse zeker welk gewas of dierlijk product specifiek geanalyseerd werd (bv. “spinazie”, “aardappel” … ).


 
 
Een ander aandachtspunt is de digitale rapportering van de som PFAS-parameters. We stellen vast dat deze som PFAS-parameters niet altijd digitaal aangeleverd worden. Hierbij willen we toch nog eens benadrukken dat voor elke PFAS-analyse steeds de volgende som PFAS-parameters digitaal aangeleverd moeten worden:

  • Som van de kwantitatieve PFAS parameters - xml ‘PFAS som (= som Kwantitatief)’; 
  • Som van de indicatieve PFAS parameters - xml ‘som PFAS Indicatief'; 
  • Som EFSA-4 (enkel voor het vaste deel van de aarde) – xml ‘PFAS (EFSA-4)’
  • Som 20 EU DWRL (enkel voor het grondwater) – xml ‘PFAS (EU DWRL-20)’.

Bodembeheer