Ga terug

PFAS- saneringstechnieken onderzocht

Nieuwsbericht · Feb 16, 2022 4:40:00 PM
Vrachtwagen op terrein dat wordt gesaneerd

De PFAS-crisis zorgt voor veel ongerustheid. Ondertussen heeft de OVAM al meer dan 200 PFAS-verdachte locaties onderzocht, verspreid over Vlaanderen. Maar saneren is niet eenvoudig. Het bedrijf RSK Benelux bv onderzocht voor de OVAM internationaal bewezen saneringstechnieken voor PFAS en hun toepasbaarheid in Vlaanderen en Nederland.

Verschillende technieken

Uit dat onderzoek blijkt dat PFAS-saneringen door de verontreinigde grond plaatselijk te isoleren of te bergen in een stortplaats internationaal het meest toegepast worden. Daarnaast zijn ook een thermische behandeling en fysicochemische reiniging van de verontreinigde grond succesvol gebleken als saneringstechniek.

Thermische behandeling op hoge temperatuur kan de sterke koolstof-fluorbinding breken en zo effectief PFAS vernietigen. Maar zuivere rookgassen zijn bij verbranding van PFAS nog altijd een aandachtspunt. Daarom wordt die techniek nog nader onderzocht. In Vlaanderen en Nederland is die momenteel nog niet beschikbaar of vergund.

Vlaanderen staat bekend om zijn performante fysicochemische reiniging en beschikt over een ruime reinigingscapaciteit van meer dan 300 000 ton/jaar. Het voordeel van dat type reiniging is dat een aanzienlijke grondfractie circulair kan ingezet worden en maar een kleiner deel moet gestort worden.

Verder onderzoek is nodig

Het nadeel van de vermelde technieken is dat ze de bodemstructuur, de bodemorganische stof en het bodemleven vernietigen. Zo verliezen de gereinigde bodems hun rol als basis voor biodiversiteit en hun functie in het tegengaan van de klimaatopwarming. Onderzoek naar efficiënte natuurgebaseerde technieken is dan ook noodzakelijk. Een actualisatie van de studie naar PFAS-saneringstechnieken dringt zich op vrij korte termijn op.

Meer info

Raadpleeg de studie over de saneringstechnieken.

Team pers & communicatie

Woordvoerder