Ga terug

Pilootprojecten Terug in Omloop mooi afgerond

Nieuwsbericht ยท Apr 20, 2022 12:00:00 PM
Netwerkevent Terug in Omloop in Blikfabriek in Hoboken

Terug in Omloop kadert in de pilootprojecten van het Team Vlaams Bouwmeester. Tijdens het traject van Terug in Omloop kregen vijf projecten een projectregisseur en een projectleider toegewezen die samen met een lokaal team op zoek gingen naar de best mogelijke herontwikkeling voor De Potterij in Mechelen, Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren, de Lageweg in Hoboken, Havenstraat in Vilvoorde en Timelab in Gent. Een kwaliteitskamer bewaakte de kwalitatieve aspecten van het proces.

Tijdens het afsluitende netwerkevent brachten verschillende steden inspirerende voorbeelden van hoe zij leegstaande te herontwikkelen ruimtes invullen met gemende functies. Daarnaast werden ook de belangrijkste lessen die Terug in Omloop naar boven bracht, in de kijker gezet. De bedoeling is om die lessen te laten inspelen op het toekomstige beleid. 

Synergie  

De OVAM vond het belangrijk om in te zetten op de pilootprojecten Terug in Omloop. We willen aan een bodemsanering vooral ook een maatschappelijk terugverdieneffect koppelen. De ontwerpen voor een brown- of blackfield kunnen net de motor of accelerator worden voor de hele gebiedsontwikkeling. Zo koppelen we het circulaire denken over ruimte en materialen aan het sociale weefsel in de omgeving. Op de manier ontwikkelen we binnen brown-en blackfield herontwikkeling een synergie tussen maatschappelijke en omgevingsnoden. En wat we hieruit leren is ook interessant voor andere complexe herontwikkelingstrajecten.

Meer info

Er is een eindpublicatie ter beschikking die online is te raadplegen of te bestellen via de website van Vlaams Bouwmeester

Ook kunt u alle informatie over het gelopen proces, de partners, de projecten en de 10 leerlessen terugvinden op www.teruginomloop.be  
 

Team pers & communicatie

Woordvoerder