Ga terug

Promaz operationeel

Nieuwsbericht · Dec 1, 2022 8:00:00 AM
Promaz

Wat een opluchting voor het milieu! Want vanaf nu kan uw klant op Promaz (*) rekenen als hij vermoedt of heeft vastgesteld dat een lek in een mazouttank de bodem verontreinigt. Promaz is immers een fonds dat helpt en financieel tussenkomt bij bodemsaneringen in geval van een lek in mazouttanks of -leidingen.

Waarom Promaz?

De sanering van zo’n verontreiniging kan een dure zaak zijn. Net dáárom werd het Promaz-fonds opgericht. Het is het resultaat van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en regionale overheden en heeft als missie om dit type vervuiling te behandelen en de bodem te saneren. 

Wie komt in aanmerking?

Elke eigenaar of eindgebruiker die een bodemvervuiling vaststelt die veroorzaakt wordt door een lek in een mazouttank of -leiding. Maar ook wie in het verleden de bodem al gesaneerd heeft in geval van zo’n mazoutlek, kan genieten van de financiële tussenkomst van het fonds of van de uitvoering van de nodige saneringswerken. 

Promaz helpt niet alleen bij gebouwen met een woonfunctie: één- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten, maar ook bij niet-residentiële gebouwen: kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels … Het kan gaan om mazouttanks die nog in gebruik zijn, maar ook om tanks die buiten gebruik gesteld zijn en die in het verleden een bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. 

Hoe kan uw klant een aanvraag tot tussenkomst indienen?

Via de website www.promaz.be kan iedereen achterhalen of een tussenkomst van het Promaz-fonds mogelijk is. Beantwoord enkele vragen in ‘Doe de test’, dan weet u onmiddellijk of uw klant een tussenkomst van Promaz kan verwachten. Uw klant kan de tussenkomst aanvragen via het online formulier op deze website, of door een aangetekende brief te sturen.

Hebt u nog vragen?

Iedereen kan Promaz altijd contacteren voor meer informatie.
Via e-mail: info@promaz.be 
Via telefoon: 0800 63 636
Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 17u00.

(*) De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie van het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art. 16 van het samenwerkingsakkoord).

Bodembeheer