Ga terug

Relatie tussen waterbodem en oppervlaktewater onder de loep

Nieuwsbericht · Dec 10, 2021 5:31:00 PM
Waterbodem

Waterbodems kunnen als een bezinkingsbekken fungeren, maar evengoed als een bron van milieuverontreiniging naar het oppervlaktewater. De ernst en risico’s van verontreinigde waterbodems werden in het verleden vaak modulair beoordeeld, waarbij zowel de waterkolom als de waterbodem als een alleenstaand compartiment wordt beschouwd. Ecosysteemrisicobeoordelingen hebben baat bij een meer holistische beoordeling, waarbij de waterbodem wordt gezien als een essentieel en onlosmakelijk onderdeel van het watersysteem. Op die manier wordt bij een beslissing over bijvoorbeeld een eventuele saneringsingreep ook specifiek gekeken naar de vraag in welke mate de verontreinigde waterbodem een bedreiging vormt voor de doelen die voor het watersysteem opgesteld zijn.

Literatuurstudie en veldwerk

In de literatuurstudie Onderzoek relatie waterbodem-oppervlaktewater, opgesteld door Arche Consulting, Universiteit Antwerpen, Ecofide en Deltares, worden de uitwisselingsprocessen en een aantal modellen en methodes om de relatie tussen waterbodem en oppervlaktewater te bepalen beschreven. Vervolgens wordt aan de hand van een studie op drie locaties nagegaan onder welke condities de verontreiniging van de waterbodem een invloed heeft op de waterkwaliteit. Welke technieken zijn daarvoor het meest praktisch, commercieel beschikbaar en geschikt? En wat zijn de voor- en nadelen ervan? Dat wordt in de volgende stap onderzocht.

Water- en massaflux meten

Ter hoogte van de drie locaties worden eveneens de sediment bed passieve flux-meter van iFLUX getest. Met die unieke technologie is het mogelijk om gelijktijdig de water- en de massaflux van de waterbodem naar het oppervlaktewater te meten. De metingen zullen toelaten om de gebruikte modellen beter te kalibreren. Dat resulteert op zijn beurt in een betere benadering van de werkelijkheid. Waardoor de evolutie of de impact van ingrepen met meer zekerheid voorspeld kunnen worden.   

Meer info

De resultaten van deze onderzoeken vindt u binnenkort op onze website.

Team pers & communicatie

Woordvoerder