Ga terug

Richtlijnen BBO’s PFAS op komst

Nieuwsbericht · Apr 4, 2022 10:56:00 AM
staalname PFAS analyse

In deze handleiding zullen we duidelijke richtlijnen geven voor afperking van de verontreiniging in zowel het vaste deel van de aarde als het grondwater, waarbij steeds de aandacht naar beide media moet gaan, ongeacht de conclusie van het VBO/OBO. Daarnaast zullen er eveneens duidelijke voorschriften voor het uitvoeren van de risico-evaluatie gegeven worden. Er zal ook aandacht gaan naar de gebruiksadviezen.

 Bij het opmaken van deze handvaten zal rekening gehouden worden met de reeds op basis van de verkennende bodemonderzoeken verkregen inzichten. Ook zal rekening gehouden worden met de nieuwe toetsingswaarden van het tijdelijke handelingskader.

We streven er naar om deze richtlijnen tegen begin mei te kunnen communiceren, zodat deze in werking kunnen treden vanaf 15 mei.

Bodembeheer