Ga terug

Samen werken aan kwalitatievere technische verslagen

Nieuwsbericht · May 9, 2022 9:00:00 AM
computerwerk samenwerken

De OVAM en de erkende bodembeheerorganisaties Grondbank en Grondwijzer zetten nog verder in op uitwisseling van gegevens over de kwaliteit van technische verslagen. We koppelen daaraan ook een aantal gezamenlijke acties. Hiermee willen we de kwaliteit van de technische verslagen verbeteren en zo de behandelingstermijn verkorten.

De OVAM en de bodembeheerorganisaties publiceren samen een reeks van artikels met concrete actiepunten voor kwaliteitsverbetering. Deze artikels verschijnen in onze Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen én in de nieuwsbrieven van de bodembeheerorganisaties. De bodembeheerorganisaties zullen bovendien ook de bijhorende achtergrondinformatie opfrissen.

De artikels en de actiepunten zijn gebaseerd op vaststellingen door de bodembeheerorganisaties. Zij hebben deze punten al meermaals benoemd, zowel bij de beoordeling van individuele technische verslagen als tijdens overkoepelend overleg of in infosessies.

Wij vragen uitdrukkelijk dat uw kwaliteitsverantwoordelijke deze artikelenreeks toetst aan uw interne bedrijfsprocessen. Wij verwachten dat u uw bedrijfsprocessen en de bijhorende documenten en documentatie aanpast waar nodig.

Bodembeheer