Ga terug

Samenwerken aan kwaliteit: de centrale rol van de kwaliteitsverantwoordelijke

Nieuwsbericht · Nov 28, 2023 10:14:00 AM
kwaliteitsbeheer

Een kwaliteitsverantwoordelijke aanduiden is een interne kwestie. Wettelijk zijn er immers geen criteria bepaald waaraan een kwaliteitsverantwoordelijke moet voldoen en ook het takenpakket is niet vastgelegd.

We geven graag de visie van de OVAM over de rol en de verantwoordelijkheden van een kwaliteitsverantwoordelijke bij een erkende bodemsaneringsdeskundige.

De kwaliteitsverantwoordelijke is de persoon binnen uw organisatie die verantwoordelijk is voor de opvolging van alle procesmatige aspecten rond kwaliteit. We raden u aan om in uw kwaliteitssysteem criteria op te nemen over wie deze rol kan opnemen en welke taken bij deze rol horen. Ook legt u best de vervanger van deze persoon vast.

De OVAM verwacht dat u een brede invulling geeft aan deze functie. De kwaliteitsverantwoordelijke hoort een intern én extern aanspreekpunt te zijn voor alle kwaliteitsaspecten. De kwaliteitsverantwoordelijke zal onder andere wetgeving en richtlijnen opvolgen, checklists en sjablonen aanpassen, audits en corrigerende maatregelen opvolgen en interne en externe klachten opvolgen.

De handtekening van de kwaliteitsverantwoordelijke in een rapport betekent dat het rapport werd opgesteld volgens het kwaliteitssysteem van de erkende bodemsaneringsdeskundige en dat alle processen om het rapport op te stellen correct gevolgd werden.

Ook voor de OVAM is de kwaliteitsverantwoordelijke het aanspreekpunt voor alle kwaliteitsaspecten. 
Zo bezorgen we bijvoorbeeld het periodieke rapport over onze uitgevoerde controles aan de kwaliteitsverantwoordelijke. Kijk daarom na wie u als kwaliteitsverantwoordelijke heeft doorgegeven aan de OVAM. Meld het ons zo snel mogelijk als uw kwaliteitsverantwoordelijke verandert. Wijzigingen kunt u doorgeven via het e-mailadres kwaliteitsbeheerbib@ovam.be.

Binnenkort zullen we de kwaliteitsverantwoordelijke ook opnemen in onze e-mails over (administratieve) aanvullingen. Daarom vragen we om de naam en het mailadres van de kwaliteitsverantwoordelijke vanaf nu ook op te nemen in de tabel met de administratieve gegevens van het rapport.

Heeft u nog tips voor verbetering? Bezorg ze via het e-mailadres kwaliteitsbeheerbib@ovam.be.

Bodembeheer