Ga terug

Samenwerkingsakkoord grensoverschrijdende afvaltransporten

Nieuwsbericht · Feb 6, 2023 4:09:00 PM
Transport

Het Vlaams Parlement heeft ingestemd met het samenwerkingsakkoord voor grensoverschrijdende afvaltransporten. Het samenwerkingsakkoord maakt van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) de bevoegde autoriteit voor de doorvoer van afval door België. Het werd eerder al goedgekeurd door het Waalse en Brusselse Gewest. 

Dossierkost

Bij de zesde staatshervorming was de bevoegdheid voor doorvoer overgeheveld van het federale niveau naar de gewesten. De Europese Verordening voor Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) legt echter vast dat er per lidstaat maar één bevoegde autoriteit kan zijn.

In de praktijk voert het IVC deze taak al uit. Zodra de wijziging ook bekrachtigd wordt op federaal niveau, zal het IVC een administratieve dossierkost kunnen vragen voor de behandeling van dossiers. Zo zal het de taak als autoriteit voor doorvoer kunnen financieren.

Wat doet het samenwerkingsakkoord?

Het samenwerkingsakkoord legt afspraken vast voor het formele overleg tussen de betrokken partijen. Dat zijn de drie gewesten en op federaal niveau de politie, de douane en justitie. 
Naast het formele overleg bespreken de leden van de werkgroep specifieke dossiers, om zoveel mogelijk tot een gelijkaardige aanpak te komen over de gewesten heen. Daarnaast formuleren de leden van de werkgroep een Belgisch standpunt in de herziening van de EVOA-verordening.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140