Ga terug

Sanering in symbolisch bodemdossier start in voorjaar 2024

Nieuwsbericht · Nov 17, 2023 2:49:00 PM
Arseenfabriek Bocholt

In het voorjaar van 2024 start de OVAM met bodemsaneringswerken op de site van ‘het Groot Fabriek’ in Bocholt. Nadat de voormalige arseenfabriek de deuren sloot, werd de grond in 2001 al afgedekt om de omgeving te beschermen. Nu staat een sanering van de bodem en het grondwater op het programma van het eerste bodemsaneringsdossier dat de OVAM heeft opgestart.  

De arseenfabriek in Bocholt produceerde arseen van 1895 tot 1971. Daardoor belandden heel wat giftige stoffen in de bodem. De gebouwen werden grotendeels afgebroken in 1985. In 2001 werd het verontreinigd puin zorgvuldig afgegraven en afgedekt. Het is een complex dossier, inclusief juridische procedures, waarbij verschillende bodemonderzoeken werden uitgevoerd.

Dit dossier toonde aan dat de afvalstoffenwetgeving onvoldoende slagkracht gaf om de noodzaak en urgentie van bodemverontreiniging aan te pakken. Dergelijke dossiers legden de basis voor het eerste Vlaamse bodemdecreet, dat dateert van 1995. De arseenfabriek in Bocholt is bijgevolg het eerste bodemsaneringsdossier dat de OVAM heeft opgestart.

Geïsoleerde berging

De verontreinigde grond wordt uitgegraven en opgeslagen in een geïsoleerde berging. Die zal aansluiten op de bestaande berging van 2001 en wordt zowel onderaan als bovenaan afgedekt met kleimatten en folie om de verontreiniging goed te isoleren. Zo kan het arseen niet langer in het grondwater terechtkomen en kan de verontreinigde grond ook niet wegwaaien of via het regenwater in de omgeving belanden. De reeds aanwezige verontreiniging in het grondwater wordt aangepakt door het grondwater op te pompen, te zuiveren en terug in de grond te laten sijpelen. 

De werken worden gepland van april 2024 tot december 2025. 

Ruimere omgeving

Tegelijk met de saneringswerken komt er een aanvullend bodemonderzoek om de verontreiniging in diepere grondwaterlagen in kaart te brengen. Ook gaat de OVAM na welke maatregelen nodig zijn om met de neerslag van verontreinigde deeltjes (atmosferische depositie) in de omgeving om te gaan. Om die issues aan te pakken, wordt medio 2024 een bodemsaneringsproject  ingediend. In oktober vonden er twee infovergaderingen plaats om buurtbewoners van Bocholt en Oudsbergen over de werkzaamheden te informeren. De opkomst op beide infoavonden was groot.  De buurtbewoners zijn verheugd dat de vervuiling afkomstig van de arseenfabriek voor eens en altijd wordt aangepakt. 

Foto boven: archiefbeeld van de arseenfabriek
Foto onder: simulatie van de bovengronds berging 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140