Ga terug

Saneringswerken van Oude Bekaertsite duiken laatste fase in

Nieuwsbericht · Dec 14, 2023 10:45:00 AM
Sanering Oude Bekaertsite Hemiksem

Door haar industriële verleden had de Oude Bekaertsite vooral te kampen met historische bodemverontreiniging. In de voormalige steenbakkerijen werd klei ontgonnen om bakstenen, tegels enz. mee te bakken. Nadien vestigden andere industrieën zich op de terreinen, en hoogden ze die op met o.a. puin, grond en afvalmaterialen. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met de OVAM kon de historische bodemproblematiek gecoördineerd en geïntegreerd worden aangepakt. Op die manier krijgt de onderbenutte ruimte een nieuwe maatschappelijke functie, en worden sanering en duurzame herontwikkeling naadloos op elkaar afgestemd.

Laatste stap 

Ontwikkelaars Compagnie Het Zoute, Odebrecht en Novus nemen momenteel de laatste horde in de saneringswerken. Die worden uitgevoerd door DEME Environmental en Aertssen Infra en zullen nog een zestal maanden duren. Bij het afronden van de werken wordt er een volledig afgesloten en waterdichte isolatie gecreëerd rond de bestaande verontreinigde grond. De bodemverontreiniging wordt zo hermetisch ingekapseld. Boven op de dubbele isolatielaag komt nog een beschermende grondlaag. Tot slot wordt het terrein ook nog gemiddeld drie meter extra opgehoogd als extra bescherming en om een voldoende dikke kwalitatieve bodem te krijgen.

 Intussen wordt er ook duchtig achter de schermen verder gewerkt om de oude Bekaertsite om te toveren tot een florerende woonwijk. Binnenkort zullen de partners een vergunning aanvragen om de gronden te verkavelen. Tegelijk wordt een aanvraag ingediend om wegen, nutsleidingen en groen aan te leggen. Tijdens het openbaar onderzoek wordt er een infomoment georganiseerd. 

Duurzame woonwijk
 
Met deze laatste stappen maken de partners het terrein klaar voor de ontwikkeling van Park Aan De Stroom. Dat wordt een van de meest groene en duurzame woonwijken aan de Schelde, op zo’n 10 kilometer van het centrum van Antwerpen. In eerste instantie komen er 132 woonentiteiten, omgeven door een publiek toegankelijk landschapspark van maar liefst acht (!) hectare. Uiteindelijk zal Park Aan De Stroom ongeveer 625 wooneenheden tellen, en zal het een brug slaan tussen het centrum van Hemiksem en de Scheldeboorden.

Het consortium dat het terrein laat saneren, draagt duurzaamheid op elk vlak hoog in het vaandel. Zo wordt in totaal 197 700 m2 aan fabrieksterreinen onthard. De aanvoer van de grond voor de effectieve bouwwerken gebeurt hoofdzakelijk over het water, goed voor een besparing van maar liefst 54 000 vrachtwagenbewegingen. Park Aan De Stroom maakt ook deel uit van de Blue Deal: er komt een grote bufferzone om regenwater op te vangen, en alle woningen zullen huishoudelijk afvalwater recupereren.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140