Ga terug

Save the Date en Oproep voor Abstracts - ENSOr online internationale workshop: PFAS, meer dan een technische kwestie - 20 en 21 okt 22

Nieuwsbericht · Apr 4, 2022 10:59:00 AM
Ensor 2022


Tijdens twee ochtendsessies proberen we deze en andere vragen te beantwoorden.


Noteer 20 en 21 oktober 2022 in uw agenda voor de volgende editie van Ensor-Online! Het evenement is gratis toegankelijk. Meer nieuws volgt. 

Oproep voor abstracts – call for abstracts

Wij zijn op zoek naar bijdragen over 4 verschillende onderwerpen: 

 1. Van toxiciteitswaarden tot saneringsnormen.
  We zoeken presentaties over toxiciteit van PFAS en hoe de bevindingen vertaald (kunnen) worden naar bruikbare (sanerings)normen voor bodem en grondwater. Hoe rekening houden met (achtergrond)blootstelling uit voedsel en andere bronnen?
   
 2. PFAS en volksgezondheid
  Het nemen van beleidsbeslissingen wanneer er geen wetenschappelijke consensus is over de mogelijke (mate van) schadelijkheid van een stof, dwingt beleidsmakers tot het maken van moeilijke afwegingen. Hoe kunnen we omgaan met onzekerheid als gevolg van snel evoluerende wetenschappelijke inzichten? Hoe kan een preventief gezondheidsbeleid gecombineerd worden met een risicogebaseerd bodem(sanerings)beleid? We gaan op zoek naar voorbeelden van hoe beleidsmakers omgaan met deze onzekerheid in het besluitvormingsproces.
   
 3. Stakeholdermanagement en participatie
  "Als de takken van de bomen ruzie maken, omhelzen hun wortels", luidt een oud Afrikaans gezegde.  Hoe kunnen alle betrokken belanghebbenden worden geïdentificeerd en hoe komen we tot een inclusieve vorm van stakeholdermanagement waarbij alle stemmen - ook de dissidente - worden gehoord? 

  De PFAS-aanpak is complex en er zijn veel partijen bij betrokken. Hoe kunnen we saneringsconcepten ontwikkelen die door de burgers worden gesteund? We zoeken naar voorbeelden van hoe de samenwerking en communicatie tussen alle belanghebbenden is verlopen. 
   
 4. Media en communicatie 
  Hoe te communiceren in geval van milieuproblemen? Kunnen zorgvuldig gekozen communicatiestrategieën negatieve mentale modellen terzijde schuiven? Voor dit thema zoeken we naar cases waarin communicatie een doorslaggevende factor was. Wat is de rol van de media en de publieke opinie bij de aanpak van PFAS in bodem en grondwater?

DIEN UW ABSTRACT (maximum 250 woorden, in het Engels) IN VOOR 28 JUNI 2022

Bodembeheer