Ga terug

Single Use Plastics: OVAM wijst u de weg in maatregelen rond herbruikbaar cateringmateriaal

Nieuwsbericht · Feb 16, 2022 4:27:00 PM
Kind drinkt van herbruikbare beker op festival

Een nieuw koninklijk besluit verbiedt onder meer plastic bestek, borden en rietjes en volgt daarmee de Europese SUP-richtlijn. Deze federale maatregelen liggen in lijn met het beleid van de Vlaamse overheid. De OVAM biedt aan de hand van een nieuw diagram een overzichtelijke houvast om de wetgeving correct toe te passen. 

Een koninklijk besluit – dat op 14 januari 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad – verbiedt verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik, waaronder bestek, borden en rietjes. Dit nieuwe federale initiatief geeft zo uitvoering aan een aantal bepalingen uit de Europese SUP-richtlijn (Single Use Plastics).

Deze richtlijn vraagt dat lidstaten een marktverbod invoeren op een aantal kunststof wegwerpproducten, wat een federale bevoegdheid is. Het federale initiatief gaat nog een stapje verder, omdat men ook een verbod instelt op het op de markt brengen van lichte plastic draagtassen en kunststof wegwerpdrinkbekers (met uitzondering van kartonnen bekers met een laagje coating).

Complementair aan bestaande Vlaamse wetgeving

Deze federale maatregelen liggen in lijn met het beleid van de Vlaamse overheid. Op het Vlaamse niveau werd beslist

  • om het gratis verstrekken van lichte plastic draagtassen te verbieden;

  • om het gebruik van eenmalige bekers bij overheden te verbieden;

  • om het gebruik van eenmalige bekers op evenementen voortaan sterk te beperken.


Ondersteuning aan de hand van beslissingsbomen

Sinds 2020 zijn de Vlaamse maatregelen rond cateringmateriaal van kracht voor evenementen en de interne werking van overheden. De OVAM heeft vier beslissingsbomen opgesteld op basis van het interpretatiedocument, om  te helpen bij de correcte toepassing van deze wetgeving in de praktijk.

U wilt weten of uw activiteit beschouwd wordt als een evenement? Of uw evenement gezien wordt als een overheids – of een niet-overheidsevenement? Of uw aangeboden drankrecipiënten aan de voorschriften uit de wetgeving voldoen? Of uw aangeboden etenswaren worden beschouwd als bereide voedingsmiddelen? En of uw cateringmateriaal aan de voorschriften uit de wetgeving voldoet? U vindt deze en andere antwoorden op onze website.

Meer info

Meer informatie over het federale initiatief vindt u terug op de website van de Federale Overheidsdienst Leefmilieu. Daarnaast kunt u op de website van de OVAM een webpagina terugvinden met veel gestelde vragen over de SUP-richtlijn, die regelmatig wordt geüpdatet.

Team pers & communicatie

Woordvoerder