Ga terug

Staalname voor PFAS-analyse in het kader van het Bodemdecreet

Nieuwsbericht · Mar 18, 2022 12:34:00 PM
staalname PFAS analyse

Als u stalen neemt voor een PFAS-analyse hou dan rekening met de volgende richtlijnen:

Materiaal voor staalname

In de mate van het mogelijke gaat u na (bij de leverancier of aan de hand van analyses) of het materiaal dat u gebruikt bij de staalname PFAS kan bevatten. De checklijst die is opgenomen in de OVAM-richtlijn PFAS bevat een overzicht van mogelijke PFAS-houdende elementen.

U overloopt deze checklijst voor elke staalname. Een ingevulde en gedagtekende kopie ervan voegt u aan het dossier.

Regen-, veiligheids- en andere kledij

We leggen geen beperking op in regen-, veiligheids- en andere kledij als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U vermijdt rechtstreeks contact met het staal.
 • U vermijdt afloop van hemelwater via de kledij in het staal.
 • De kledij wordt niet met wasverzachter gewassen.

Koelelementen

Het gebruik van koelelementen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • U mag enkel harde koelelementen gebruiken.
 • De koelelementen vertonen geen lekken.

Flexibele koelelementen zijn niet toegestaan omdat deze een grotere kans op scheuren hebben.

Materiaal reinigen

Gebruik water van drinkwaterkwaliteit.

U mag alleen PFAS-vrije detergenten gebruiken en u spoelt grondig na. Het gebruik van Deconex® is niet toegestaan.

Staalname van verschillende bodemmaterialen

Tijdens de staalname vermijdt u elk rechtstreeks contact met het staal, dus ook rechtstreeks contact met de handschoenen. Het is bijgevolg nodig om een gereinigd hulpmiddel te gebruiken om het staal te nemen.

Bij het uitleggen van de te bemonsteren bodemmaterialen zijn HDPE kunststof gootjes of kunststof folies alleen toegestaan als die niet worden beschadigd bij het vullen van de recipiënten. Als u dat niet kan garanderen dan gebruikt u zuivere, onbehandelde jute (zakken).

Staalname van grondwater

Gebruik altijd nieuwe slangen.

Pas de principes van ‘Low Flow Sampling’ toe.

U kan de recipiënten pas vullen als voldaan is aan de voorwaarden zoals beschreven in §7.5 van procedure CMA/1/A.2.

Gebruik geen pulsknikker, omdat die de reeds ingestelde evenwichten danig verstoort.

Filtratie van stalen is niet toegestaan.

Bij passieve staalname van (grond)water mag u alleen passieve samplers gebruiken waarvan aangetoond is dat ze geen PFAS boven de LOQ uitlogen in het waterstaal.

Conservering en bewaring van recipiënten

De richtlijnen voor conservering en bewaring van recipiënten zijn beschreven in procedure CMA/1/B en zijn van toepassing:

 • Bij bemonstering van bodem (inclusief het vaste deel van de waterbodem) gebruikt u donker gekleurd glas, PP of HDPE of liner (PVC).
 • Bij bemonstering van grondwater gebruikt u donker gekleurd glas, PP of HDPE en een dop met PP of HDPE inlage.
 • Bij bemonstering van pasteuze bodemmaterialen gebruikt u donker gekleurd glas, PP of HDPE (geen teflon liner).
 • Recipiënten:
  • verpakt u luchtdicht;
  • bewaart u op een donkere plaats;
  • bewaart u gekoeld om opwarming ervan te vermijden.

Mocht u hier verder nog vragen over hebben dan kan u zich steeds richten tot kwaliteitsborging@ovam.be.

Bodembeheer