Ga terug

Start vandaag nog met asbestafbouw in gemeentelijke gebouwen

Nieuwsbericht · Sep 19, 2023 2:50:00 PM
asbest

Enige tijd geleden woedde er een asbestbrand in een gemeentelijke loods. Daarom wil de OVAM graag de mogelijkheden voor lokale besturen nog eens op een rijtje zetten om een asbestveilig patrimonium te bekomen. Voorkomen is beter dan genezen, want bij een asbestbrand of ook een storm met asbestschade kunnen de kosten hoog oplopen.

1. Maak gebruik van de raamcontracten van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.

Zo hoeft u zelf geen overheidsopdracht in de markt te zetten. Via de volgende link vindt u de catalogus van alle raamcontracten: Raamcontracten | Vlaanderen Intern

Voor asbestverwijdering zijn er drie regionale percelen binnen het bestek 2019/HFB/OP/58646: 

Wilt u weten welke risicovolle asbestmaterialen u moet wegnemen om een gebouw asbestveilig te maken? Voor opmaak van het recent ingevoerd asbestattest werkt het Facilitair Bedrijf samen met de OVAM aan een nieuw raamcontract dat ook toegankelijk zal zijn voor lokale besturen.

Meer informatie over het asbestattest vindt u via www.asbestinfo.be.  

Wilt u graag meer info over de raamcontracten? Neem dan contact op met het Facilitair Bedrijf via facilipunt@vlaanderen.be of 02/553 20 00. 

 2. Combineer slim met een gesubsidieerde inzameling aan huis

Sinds 2022 gaat in iedere gemeente een gesubsidieerd project ‘bronophaling’ door voor de inzameling van asbestcement aan huis. Vaak zijn deze projecten intergemeentelijk georganiseerd. Ook de gemeenten zelf kunnen er voor hun eigen patrimonium gebruik van maken. 

Zo geraak je bijvoorbeeld vlot aan een goed opgeleide aannemer via het raamcontract van het facilitair bedrijf, en kan je aan een subsidie van 90% het vrijgekomen asbestcement laten ophalen binnen de bronophalingsprojecten. Daarnaast ook gebruik maken van de onderstaande energiepremies wanneer je isoleert of zonnepanelen legt op je nieuwe dak. 
 

3. Premie bij isolatie gecombineerd met asbestverwijdering via Mijnverbouwpremie

Elke eigenaar die het dak of de zoldervloer, of een buitenmuur van een bestaand gebouw dat minstens 15 jaar oud is, isoleert en gelijktijdig asbest (dakbedekking, onderdak of gevelbekleding) verwijdert, komt in aanmerking voor een verhoogde premie. De extra premie bedraagt 8 euro per m² isolatie + asbestverwijdering. 

Voor meer info: 

4. Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen via Fluvius
   
Alle eigenaars, dus ook lokale besturen, van een niet-verwarmd gebouw met asbest(onder)dak, kunnen beroep doen op deze premie. 

Een niet-verwarmd gebouw is bijvoorbeeld een loods of garage. Voorwaarde is dat op minstens 10 % van het oppervlak van het vernieuwde dak zonnepanelen worden geplaatst. Gaat het om een groot dakoppervlak? Overweeg dan om het asbestdak in te zetten voor energiedelen met inwoners die geen eigen of een slecht georiënteerd dak hebben.

Lees de premievoorwaarden op: Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen voor lokale besturen | Fluvius
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140