Ga terug

Tijdelijk natuurplekje op gesaneerde site in Vilvoorde

Nieuwsbericht · Nov 16, 2021 12:10:00 PM
Vilvordit - paddenstoelen in houtschors met spelende kinderen op de achtergrond

Op het ex-Vilvordit terrein in Vilvoorde werd onlangs de ambtshalve bodemsanering afgerond. Enkel het grondwater wordt er nog gemonitord. Deze site is een mooi voorbeeld waarbij bodemsanering en ruimtelijke herontwikkeling op elkaar werden afgestemd. Binnen tien à vijftien jaar komt hier een nieuwbouwproject met ondergrondse parking. In afwachting daarvan  wil de projectontwikkelaar het terrein niet langer laten braak liggen en openstellen voor de buurt. De buurtbewoners kunnen er gaan wandelen en genieten van een rust- en speelzone. In samenwerking met de OVAM werd beslist om het terrein gedeeltelijk aan te vullen en af te werken met wandelpaden en groene zones doorheen de site. Hierdoor wordt het grondverzet beperkt, zowel in de saneringsfase als de herontwikkelingsfase, en krijgt dit terrein een mooie natuurinvulling.

Team pers & communicatie

Woordvoerder