Ga terug

Toetsingswaarden voor PFAS

Nieuwsbericht ยท Apr 4, 2022 10:30:00 AM
staalname grondwater

Voor het toetsen van de PFAS-gehaltes gemeten in bodem en grondwater in een bodemonderzoek, kan u de voorlopige toetsingswaarden of voorgestelde bodemsaneringsnormen gebruiken. 


Op 1 april 2022 heeft de opdrachthouder voor de aanpak van de PFAS-problematiek zijn tweede tussentijdse rapport voorgelegd aan de Vlaamse Regering, die hiervan akte heeft genomen. In dit rapport wordt een tijdelijk handelingskader voor diverse milieucompartimenten voorgesteld. De toetsingswaarden of voorgestelde bodemsaneringsnormen maken deel uit van het tijdelijke handelingskader. 


Uit voorzorg en omwille van de vele wetenschappelijke onzekerheden wordt het normeringskader gepubliceerd in maart 2021 verstrengd. De nieuwe toetsingswaarden vindt u hier


De nieuwe toetsingswaarden moeten worden toegepast vanaf 19 april 2022.

Bodembeheer