Ga terug

Tweede rapport Karl Vrancken publiceert nieuwe bevindingen van PFAS-aanpak

Nieuwsbericht · Apr 20, 2022 12:00:00 PM
Cover van tweede tussentijds rapport van Karl Vrancken

Tweede rapport: ‘Van kennis naar actie’

Eind maart 2022 bracht PFAS-opdrachthouder prof. dr. Karl Vrancken zijn tweede tussentijdse PFAS-rapport naar de Vlaamse Regering. Dat vormt de basis voor de beleidsaanbevelingen die de opdrachthouder dit voorjaar zal formuleren. Het rapport brengt de inzichten die al dit onderzoek hebben opgeleverd samen in een overzicht van resultaten en knelpunten. Tegelijk leverde een bevraging van alle betrokken partijen (stakeholders), zowel op Vlaamse als lokaal niveau (in Zwijndrecht), een eerste beeld op van de verwachtingen en mogelijke oplossingsrichtingen.

PFAS data ontsluiten

Sinds eind maart is de PFAS-verkenner publiek raadpleegbaar. De PFAS-verkenner brengt meetgegevens samen voor verschillende compartimenten (watergrondwater, oppervlaktewater, bodem, lucht) over heel Vlaanderen. Dit dataplatform wordt opgebouwd binnen de Databank Ondergrond Vlaanderenn (DOV) en groeit uit tot de centrale data hub in de PFAS-aanpak. 

OVAM verleent medewerking aan opdracht Karl Vrancken 

Na de aanstelling van de opdrachthouder in juni 2021 is snel werk gemaakt van overleg tussen de betrokken administraties, kabinetten en burgemeesters om tot een gecoördineerde aanpak te komen. Daaruit vloeiden een aantal specifieke maatregelen voort.  

De opdrachthouder verzamelde twee groepen experten rond zich: een inhoudelijke werkgroep en een werkgroep communicatie. Die aanpak vloeit voort uit de twee luiken van de opdracht: inhoudelijke expertise samenbrengen en de communicatie naar diverse groepen faciliteren.  

Wekelijkse stand van zaken 

De inhoudelijke expertenwerkgroep bundelt wetenschappelijke en technische expertise vanuit diverse administraties en wetenschappelijke instellingen. Ze vergaderen wekelijks over de stand van zaken en brengen de kennisnoden in kaart. De groep is ingedeeld in subgroepen met elk hun expertise: labo’s en analyse, datahandeling, handelingskader/blootstelling, grondverzet en de aanpak op middellange termijn. Na het eerste tussentijdse rapport zijn de werkgroepen herschikt en zijn enkele nieuwe groepen opgericht.  

In de werkgroep communicatie zitten woordvoerders en communicatiemedewerkers van de betrokken kabinetten, administraties, organisaties en wetenschappelijke instanties. Ook zij komen wekelijks samen om de informatie samen te brengen en de communicatie af te stemmen.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140