Ga terug

Van afgedankte voertuigen tot scheepsafval: OVAM voerde 229 terreincontroles uit in 2023

Nieuwsbericht · May 30, 2024 9:26:00 AM
Afval bedrijven

In 2023 voerde het team Terreincontrole van de OVAM in totaal 229 inspecties uit bij 162 verschillende bedrijven. Het controleerde of bedrijven afgedankte voertuigen, elektrische of elektronische apparaten, matrassen, scheepsafvalstoffen, olie, banden en batterijen correct inzamelden, verwerkten en afvoerden. Ook inspecteerde het of grondverzet op een correcte manier was gebeurd. 37 % van de gecontroleerde bedrijven was in overtreding. Dat is het laagste aantal in de afgelopen vijf jaar.
 


 

Stroomopvolgers 

De stroomopvolgers – die eveneens deel uitmaken van het team Terreincontrole – gingen ook op pad, specifiek om te controleren wat er gebeurt met batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Ze zijn geen toezichthouders, maar informeren en sensibiliseren vooral bedrijven, in nauwe samenwerking met de beheerorganismen Bebat en Recupel. De stroomopvolgers voerden bedrijfsbezoeken uit bij voornamelijk schroothandelaars en containerdiensten, om de inzameling van AEEA na te gaan. Hierdoor stegen de gerapporteerde tonnages verder van 1870 ton naar 2231 ton. Daarnaast werden 108 bedrijven gecontacteerd via brief en/of telefoon. Deze bedrijven waren niet aangesloten als invoerder bij Bebat en/of Recupel. 

Afgedankte voertuigen, matrassen en AEEA 

Ook voor deze afvalstromen bestaat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) waarop de OVAM controleert: 

  • Er werden 33 controles uitgevoerd op afgedankte voertuigen: 45 % van de gecontroleerde bedrijven waren niet in orde, t.o.v. 55 % in 2022.
  • 30 bedrijven werden gecontroleerd om na te gaan of de inzameling van matrassen correct verliep. Van de gecontroleerde bedrijven was 28 % niet in orde (2022: 44 %).  
  • 31 bedrijven kregen een controle om de correcte inzameling en verwerking van AEEA na te gaan. Hiervan was 39 % niet in orde (2022: 54%)

Scheepsafval 

Om de correcte afgifte van scheepsafval na te gaan bij binnenscheepvaarten werken we samen met de scheepvaartpolitie en De Vlaamse Waterweg. De toezichthouders controleerden 18 schepen, 52 % was in overtreding met de verwerking van hun scheepsafval. 

Grondverzet

Tot slot richt het team Terreincontrole zich ook op de traceerbaarheid van bodemmaterialen. In 2023 voerden zij 60 controles uit bij grondwerkers of op locaties waar grond opgeslagen werd. 23 % van de gecontroleerde bedrijven was niet in orde, t.o.v 40 % in het jaar voordien. 

Meer informatie 

Het volledige jaarrapport 2023 over de terreincontroles leest u hier. 
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140