Ga terug

Vanaf 1 juni 2022 aanvaardt de OVAM de digitale verbintenis

Nieuwsbericht · May 9, 2022 9:00:00 AM
computerwerk

Bij de overdracht van een verontreinigde risico-grond, is volgens het Bodemdecreet altijd een verbintenis nodig. 
Tot nu toe ontvangt de OVAM dit manueel ondertekend document steeds per post.

Om de dossiers eenvoudiger en vlotter te kunnen behandelen, aanvaardt de OVAM vanaf 1 juni 2022 het document ‘verbintenis tot bodemsanering’ digitaal met een gekwalificeerde elektronische handtekening. 

Wat is een gekwalificeerde elektronische handtekening? 

Deze handtekening is aangemaakt via een bijzonder, gekwalificeerd middel en is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat, dat is afgeleverd door een erkende, vertrouwde instantie. Een voorbeeld is de handtekening geplaatst via de eID software in het programma Adobe Acrobat Reader. De OVAM aanvaardt enkel de gekwalificeerde elektronische handtekening, omdat deze niet betwist kan worden. Andere varianten aanvaardt de OVAM niet. 

Wat betekent dit concreet? 

Een digitale route met een gekwalificeerde elektronische handtekening is mogelijk zolang de OVAM dit document digitaal ontvangt. Van zodra u dit document afdrukt, vervalt het certificaat en heeft het document een gewone elektronische handtekening. 

De OVAM aanvaardt ook niet dat de verbintenissteller het document met een pen ondertekent, en deze gescande versie via mail bezorgt. Ook in dat geval heeft het document een gewone elektronische handtekening. Die heeft niet dezelfde juridische bewijskracht. 

Wanneer een klant de digitale verbintenis niet digitaal kan bezorgen, aanvaardt de OVAM uitzonderlijk om het manueel ondertekende document per post te ontvangen. In dat geval moeten alle handtekeningen manueel geplaatst zijn op hetzelfde document.

Conclusie

Vanaf 1 juni 2022 kunnen verbintenissen digitaal aan de OVAM worden bezorgd. Dit kan bij voorkeur via het contactformulier of naar fz@ovam.be. Let op: de OVAM aanvaardt enkel een document met gekwalificeerde elektronische handtekeningen.

Bodembeheer