Ga terug

Verduidelijking bij de code van goede praktijk Aanvullende richtlijnen BBO voor bodemverontreinigingen met PFAS

Nieuwsbericht · Oct 6, 2022 10:30:00 AM
Pfas

In de richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen van 9 mei 2022 publiceerde de OVAM een code van goede praktijk met aanvullende richtlijnen voor het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) voor met PFAS verontreinigde gronden. Deze code van goede praktijk is in principe gericht op de uitvoering van een BBO voor een bodemverontreiniging met PFAS ontstaan door het gebruik van fluorhoudend blusschuim of door het gebruik van PFAS in verwerkende industrie, waterzuivering, stortplaats, afvalverbranding, grondreinigingscentra of tijdelijke opslagplaatsen. 

Bij grootschalige, omvangrijke en complexe PFAS-verontreiniging kunt u steeds gemotiveerd afwijken van de richtlijnen uit de code van goede praktijk, bijvoorbeeld op het vlak van het voorgeschreven aantal gewas- of ei-analyses. Dan motiveert u dat de in de code van goede praktijk voorgeschreven aantallen staalnames geen meerwaarde bieden omwille van de vastgestelde verspreiding, de homogene bodemopbouw of het gelijkaardig actueel of potentieel gebruik van de gronden. Deze afwijkingen licht u grondig en gemotiveerd toe bij het luik ‘bepaling van de onderzoeksstrategie’ in het PDF-rapport.

De code van goede praktijk ‘Aanvullende richtlijnen BBO voor bodemverontreinigingen met PFAS – in werking vanaf 15 mei 2022’ kunt u raadplegen via volgende link: https://ovam.vlaanderen.be/documents/177281/0/Code+van+goede+praktijk+-+aanvullende+richtlijnen+BBO+voor+bodemverontreiniging+met+PFAS.pdf

Bodembeheer