Ga terug

vzw Promaz operationeel sinds 1 april 2022

Nieuwsbericht · May 9, 2022 9:00:00 AM
grond - bodem

Officiële aanvragen bij het stookoliefonds mogelijk

Dit betekent in eerste instantie dat een gedupeerde die geconfronteerd werd of wordt met bodemverontreiniging door een gasolietank (mazouttank, huisbrandolietank, stookolietank) voor verwarmingsdoeleinden, zich officieel bij Promaz kan aanmelden. Op www.promaz.be vind je alle nodige informatie. De aanmeldingsperiode loopt over 3 jaar, tot 28 februari 2025.

Via de knop ‘Aanvraag dossier’ kan je een online of schriftelijke aanvraag indienen.

De aanvraag omvat een vragenlijst (gegevens van de aanvrager, gegevens en ligging van de mazouttank, bijkomende informatie over de verontreiniging), de keuzemogelijkheid tussen verschillende aanvraagtypes en de aan te leveren bijlagen in functie van het type aanvraag.

 

Als deskundige kan u uw klant bijstaan    

Voor alle types aanvragen moet er een onderzoeksverslag bijgevoegd worden. Als bodemsaneringsdeskundige bent u één van de bevoegde personen die een onderzoeksverslag kan opstellen. Onder het luik ‘FAQ’ staat onder meer de procedure omschreven van wat een onderzoeksverslag zoal kan omvatten. U kunt er ook een model van onderzoeksverslag downloaden. Een bestaand decretaal bodemonderzoek is uiteraard ook geldig als onderzoeksverslag.

Onder het luik ‘FAQ’ staan tal van andere vragen en antwoorden vermeld. Promaz kan u ook telefonisch helpen, via 0800 63 636.

Promaz beschikt dan over een termijn van 3 maanden om de aanvraag ontvankelijk en volledig te verklaren. Het kan ook zijn dat Promaz bijkomende info of documenten zal opvragen.

Promaz rangschikt alle aanvaarde dossiers op prioriteit en voert nadien haar saneringsprogramma uit.

Bodembeheer